13000 / 13136 - Granty - 2019

13000 / 13136 - katedra počítačů

Projekty podporované granty 2019

Faigl, J.: Plánování, umělá inteligence a robotika (PAIR) 2019
2019 - 2019, SVK 24/19/F3
Král, L.: Proměna etických aspektů s nástupem žurnalistiky umělé inteligence
2019 - 2021, TL02000288
Pačes, P.: Klíčové technologie pro zpracování a vizualizaci dat z Time-Of-Flight senzoru
2017 - 2019, LTACH17013
Šebek, J.: Adaptive Application Structure
2018 - 2020, SGS18/185/OHK3/3T/13
Šír, G.: Vývoj metod strojového učení pro bioinformatiku
2017 - 2019, SGS17/189/OHK3/3T/13
Vokřínek, J.: Rozhodování v rozsáhlých, dynamických multiagentních prostředích
2019 - 2021, SGS19/176/OHK3/3T/13
Železný, F.: Návrh velkých zámkových systémů pomocí umělé inteligence (CyberCalc)
2016 - 2019, TH02010824
Železný, F.: Hluboké relační učení
2017 - 2019, GA17-26999S
Železný, F.: KOŠ - „Rozpoznávání zda je analyzovaný datový tok komprimovaný nebo šifrovaný“
2018 - 2020, OWCVUT2018001

13136 / 13141 - centrum umělé inteligence

Projekty podporované granty 2019

Bošanský, B.: Defeating the Dark Triad in Cyber Security Using Game Theory
2016 - 2019,
Bošanský, B.: Flexible and Resilient Autonomus Systems
2018 - 2023, 17RT0176
Bošanský, B.: Výpočet rovnovážných strategií v dynamických hrách
2019 - 2021, GJ19-24384Y
Chrpa, L.: MoRePlan: Modelování a reformulace plánovacích problémů
2018 - 2020, GA18-07252S
Chrpa, L.: Identifikace nezvratných akcí a událostí v automatickém plánování pomocí answer set programming
2019 - 2020, 8J19AT025
Faigl, J.: Metody kontinuálního učení řízení pohybu vícenohých kráčejích robotů v úlohách autonomního sběru dat
2018 - 2020, GA18-18858S
Faigl, J.: Hybridní navigační systém pro autonomní prostředky v prostředí se sníženou kvalitou GNSS signálu
2018 - 2020, TH03010362
Faigl, J.: Multi-robotické monitorování dynamických prostředí
2019 - 2021, GA19-20238S
Faigl, J.: Plánování optimálních trajektorií přes více cílů pro neholonomní robotické systémy s omezenou manévrovatelností
2019 - 2022, LTAIZ19013
García, S.: Ludus: Kolaborativní obrana proti internetovým útokům pomocí stojového učení a teorie her
2016 - 2019, TH02010990
Jakob, M.: Enabling seamless electromobility through smart vehicle-grid integration
2016 - 2019, 713864
Jakob, M.: Unlocking Large-Scale Access to Combined Mobility through a European MaaS Network
2017 - 2019, 723314
Komenda, A.: Multi-agentní plánování s ochranou soukromých informací
2018 - 2020, GJ18-24965Y
Krajník, T.: Prostorově temporální representace pro dlouhodobou navigaci mobilních robotů
2017 - 2019, GJ17-27006Y
Krajník, T.: Autonomní vozidla: metody dlouhodobého učení pro detekci dynamických objektů v obtížných podmínkách
2018 - 2019, 8J18FR018
Lisý, V.: Online metody pro řešení her s neúplnou informací
2018 - 2020, GJ18-27483Y
Pačes, P.: Systém pro zvýšení situačního povědomí operátora a management provozu bezpilotních prostředků
2019 - 2021, TF06000082
Pěchouček, M.: Řízení flotily vozů s garancí kvality služby
2018 - 2020, GA18-23623S
Pevný, T.: Hierarchické modely pro detekci a popis anomalií
2018 - 2020, GA18-21409S
Pevný, T.: Using deep reinforcement learning to simulate security analyst
2018 - 2021, FA9550-18-1-7008
Pevný, T.: Game over Eva: Zabezpečení strojového učení teorií her
2019 - 2021, GF19-29680L
Volf, P.: Controller Tools and Team Organisation for the Provision of Separation in Air Traffic Management
2016 - 2019, 734134

13136 / 13143 - Intelligent Data Analysis

Projekty podporované granty 2019

Kléma, J.: Dlouhé nekódující RNA u myelodysplastického syndromu: klinický význam a implikace pro patogenezi
2017 - 2021, NV17-31398A
Kléma, J.: Operační tolerance po transplantaci ledviny
2019 - 2022, NV19-06-00031

13136 / 13144 - laboratoř inteligentního testování systémů

Projekty podporované granty 2019

Bureš, M.: Zajištění kvality pro technologii Internet of Things
2017 - 2020, TH02010296
Bureš, M.: HistoryLab: využití technologií k rozvoji historické gramotnosti
2018 - 2021, TL01000046
Stránka vytvořena 23.06.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.