13000 / 13136 - Granty - 2018

13000 / 13136 - katedra počítačů

Projekty podporované granty 2018

Faigl, J.: Plánování, umělá inteligence a robotika (PAIR) 2018
2018 - 2018, SVK 22/18/F3
Jakob, M.: Centrum pro rozvoj dopravních systémů
2012 - 2018, TE01020155
Pačes, P.: Klíčové technologie pro zpracování a vizualizaci dat z Time-Of-Flight senzoru
2017 - 2019, LTACH17013
Rollo, M.: Vývoj bezpilotních prostředků pro monitoring v lesním hospodářství
2015 - 2018, QJ1520187
Šebek, J.: Adaptive Application Structure
2018 - 2020, SGS18/185/OHK3/3T/13
Šír, G.: Vývoj metod strojového učení pro bioinformatiku
2017 - 2019, SGS17/189/OHK3/3T/13
Tomášek, M.: Využití aspektově orientovaného designu při návrhu softwarových aplikací a optimalizace jejich vývoje
2016 - 2018, SGS16/234/OHK3/3T/13
Vokřínek, J.: Plánování akcí a strategické uvažování v multiagentním prostředí
2016 - 2018, SGS16/235/OHK3/3T/13
Volf, P.: Development and Validation of Enhanced AGENTFLY Simulation Platform with ATC Agent
2013 - 2018, DTFACT-12-A-80003 / 218036-3850
Železný, F.: Návrh velkých zámkových systémů pomocí umělé inteligence (CyberCalc)
2016 - 2019, TH02010824
Železný, F.: Hluboké relační učení
2017 - 2019, GA17-26999S
Železný, F.: KOŠ - „Rozpoznávání zda je analyzovaný datový tok komprimovaný nebo šifrovaný“
2018 - 2020, OWCVUT2018001

13136 / 13141 - centrum umělé inteligence

Projekty podporované granty 2018

Bošanský, B.: Defeating the Dark Triad in Cyber Security Using Game Theory
2016 - 2019,
Bošanský, B.: Flexible and Resilient Autonomus Systems
2018 - 2023, 17RT0176
Chrpa, L.: MoRePlan: Modelování a reformulace plánovacích problémů
2018 - 2020, GA18-07252S
Faigl, J.: Metody informatického plánování cest pro neholonomní mobilní roboty v úlohách monitorování a dohledu
2016 - 2018, GA16-24206S
Faigl, J.: Metody kontinuálního učení řízení pohybu vícenohých kráčejích robotů v úlohách autonomního sběru dat
2018 - 2020, GA18-18858S
Faigl, J.: Hybridní navigační systém pro autonomní prostředky v prostředí se sníženou kvalitou GNSS signálu
2018 - 2020, TH03010362
García, S.: Ludus: Kolaborativní obrana proti internetovým útokům pomocí stojového učení a teorie her
2016 - 2019, TH02010990
Jakob, M.: Enabling seamless electromobility through smart vehicle-grid integration
2016 - 2019, 713864
Jakob, M.: Unlocking Large-Scale Access to Combined Mobility through a European MaaS Network
2017 - 2019, 723314
Komenda, A.: Multi-agentní plánování s ochranou soukromých informací
2018 - 2020, GJ18-24965Y
Krajník, T.: Prostorově temporální representace pro dlouhodobou navigaci mobilních robotů
2017 - 2019, GJ17-27006Y
Krajník, T.: Autonomní vozidla: metody dlouhodobého učení pro detekci dynamických objektů v obtížných podmínkách
2018 - 2019, 8J18FR018
Lisý, V.: Online metody pro řešení her s neúplnou informací
2018 - 2020, GJ18-27483Y
Pěchouček, M.: Řízení flotily vozů s garancí kvality služby
2018 - 2020, GA18-23623S
Pevný, T.: Hierarchické modely pro detekci a popis anomalií
2018 - 2020, GA18-21409S
Pevný, T.: Using deep reinforcement learning to simulate security analyst
2018 - 2021, FA9550-18-1-7008
Volf, P.: Controller Tools and Team Organisation for the Provision of Separation in Air Traffic Management
2016 - 2019, 734134

13136 / 13143 - Intelligent Data Analysis

Projekty podporované granty 2018

Kléma, J.: Dlouhé nekódující RNA u myelodysplastického syndromu: klinický význam a implikace pro patogenezi
2017 - 2021, NV17-31398A

13136 / 13144 - laboratoř inteligentního testování systémů

Projekty podporované granty 2018

Bureš, M.: Zajištění kvality pro technologii Internet of Things
2017 - 2020, TH02010296
Bureš, M.: HistoryLab: využití technologií k rozvoji historické gramotnosti
2018 - 2021, TL01000046
Stránka vytvořena 23.06.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.