13000 / 13136 - Granty - 2017

13000 / 13136 - katedra počítačů

Projekty podporované granty 2017

Čermák, J.: Řešení her v extenzivní formě
2015 - 2017, SGS15/205/OHK3/3T/13
Dolgikh, D.: Grafový doporučovací engine s použitím analýzy sociálních sítí
2016 - 2017, SGS16/163/OHK3/2T/13
Durkota, K.: Multiagentní strategické rozhodování
2015 - 2017, SGS15/206/OHK3/3T/13
Faigl, J.: Plánování, umělá inteligence a robotika (PAIR) 2017
2017 - 2017, SVK 24/17/F3
Frajták, K.: Automatizované metody pro testování softwaru
2017 - 2017, SGS17/097/OHK3/1T/13
Jakob, M.: Centrum pro rozvoj dopravních systémů
2012 - 2018, TE01020155
Mazanec, M.: Multiplatformní vývoj mobilních aplikací
2015 - 2017, SGS15/207/OHK3/3T/13
Mrva, J.: Adaptivní informatické plánování pohybu v úloze autonomního sběru dat
2015 - 2017, SGS15/208/OHK3/3T/13
Pačes, P.: Klíčové technologie pro zpracování a vizualizaci dat z Time-Of-Flight senzoru
2017 - 2019, LTACH17013
Rollo, M.: Vývoj bezpilotních prostředků pro monitoring v lesním hospodářství
2015 - 2018, QJ1520187
Schaefer, M.: Algoritmy pro koordinaci inteligentních vozidel
2015 - 2017, SGS15/209/OHK3/3T/13
Šebek, J.: Aspektově orientovaný návrh softwarových aplikací a optimalizace jejich vývoje
2015 - 2017, SGS15/210/OHK3/3T/13
Šír, G.: Vývoj metod strojového učení pro bioinformatiku
2017 - 2019, SGS17/189/OHK3/3T/13
Tomášek, M.: Využití aspektově orientovaného designu při návrhu softwarových aplikací a optimalizace jejich vývoje
2016 - 2018, SGS16/234/OHK3/3T/13
Vokřínek, J.: Plánování akcí a strategické uvažování v multiagentním prostředí
2016 - 2018, SGS16/235/OHK3/3T/13
Volf, P.: Development and Validation of Enhanced AGENTFLY Simulation Platform with ATC Agent
2013 - 2018, DTFACT-12-A-80003 / 218036-3850
Železný, F.: Návrh velkých zámkových systémů pomocí umělé inteligence (CyberCalc)
2016 - 2019, TH02010824
Železný, F.: Hluboké relační učení
2017 - 2019, GA17-26999S

13136 / 13141 - centrum umělé inteligence

Projekty podporované granty 2017

Bošanský, B.: Defeating the Dark Triad in Cyber Security Using Game Theory
2016 - 2019,
Faigl, J.: Adaptivní plánování v úlohách autonomního sběru dat v nestrukturovaném prostředí
2015 - 2017, GJ15-09600Y
Faigl, J.: Metody informatického plánování cest pro neholonomní mobilní roboty v úlohách monitorování a dohledu
2016 - 2018, GA16-24206S
García, S.: Ludus: Kolaborativní obrana proti internetovým útokům pomocí stojového učení a teorie her
2016 - 2019, TH02010990
Jakob, M.: Enabling seamless electromobility through smart vehicle-grid integration
2016 - 2019, 713864
Jakob, M.: Unlocking Large-Scale Access to Combined Mobility through a European MaaS Network
2017 - 2019, 723314
Komenda, A.: Heuristické prohledávání pro multiagentní a faktorové plánování
2015 - 2017, GJ15-20433Y
Krajník, T.: Prostorově temporální representace pro dlouhodobou navigaci mobilních robotů
2017 - 2019, GJ17-27006Y
Pěchouček, M.: Abstrakce a extenzivní hry s nedokonalou pamětí
2015 - 2017, GA15-23235S
Volf, P.: Controller Tools and Team Organisation for the Provision of Separation in Air Traffic Management
2016 - 2019, 734134

13136 / 13143 - Intelligent Data Analysis

Projekty podporované granty 2017

Kléma, J.: Zefektivnění veřejného systému miXGENE pro integrativní analýzu molekulárních dat
2016 - 2017, 579R1/2016
Kléma, J.: Dlouhé nekódující RNA u myelodysplastického syndromu: klinický význam a implikace pro patogenezi
2017 - 2021, NV17-31398A

13136 / 13144 - laboratoř inteligentního testování systémů

Projekty podporované granty 2017

Bureš, M.: Inovace výuky dějepisu: vývoj digitální aplikace pro práci s prameny
2016 - 2017, TD03000063
Bureš, M.: Zajištění kvality pro technologii Internet of Things
2017 - 2020, TH02010296
Stránka vytvořena 23.06.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.