13000 / 13134 - Granty - 2022

13000 / 13134 - katedra mikroelektroniky

Projekty podporované granty 2022

Hazdra, P.: Základní prvky diamantové výkonové elektroniky
2020 - 2022, GA20-11140S
Hazdra, P.: Tištěná pole vysoce citlivých a selektivních heterogenních senzorů plynu
2022 - 2024, GA22-04533S
Husák, M.: Smart Access Control for Smart Buildings
2019 - 2022, 7D19001
Husák, M.: Integrované a fonické obvody a mikrostruktury (IFOM)
2020 - 2022, SGS20/175/OHK3/3T/13
Husák, M.: GaN for Advanced Power Applications
2021 - 2023, ECSEL 2-RIA Call 2020, projekt je v přípravě
Jakovenko, J.: MSCA-RISE-2020 - Research and Innovation Staff Exchange
2021 - 2025, 101007730
Jeřábek, V.: Realization of silicon nanophotonic active optical waveguide and circuits with rare earth ion implantation
2022 - 2023, CTU-TAIWAN TECH-2022-02
Mareš, D.: Utilizing flexible substrates for enhanced SERS (surface-enhanced Raman scattering) detection
2021 - 2022, CTU-NTUST-110-02
Mareš, D.: Surface and Waveguide Enhancement Raman Spectroscopy (SERS and WERS) for detecting trace cortisol in saliva
2022 - 2023, CTU-TAIWAN TECH-2022-04
Voves, J.: Elektronické součástky na bázi moderních materiálů, tenkých vrstev a nanostruktur
2020 - 2022, SGS20/176/OHK3/3T/13
Stránka vytvořena 23.06.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.