13000 / 13134 - Granty - 2019

13000 / 13134 - katedra mikroelektroniky

Projekty podporované granty 2019

Husák, M.: Energy for Smart Objects
2016 - 2019, 692482
Husák, M.: Mikro a nanostruktury a součástky
2017 - 2019, SGS17/188/OHK3/3T/13
Husák, M.: Wide band gap Innovative SiC for Advanced Power
2017 - 2020, 737483-2
Husák, M.: Smart Access Control for Smart Buildings
2019 - 2022, 7D19001
Kulha, P.: Polymerní kompozity jako funkční materiály pro zabudované senzory a optické vlnovody
2018 - 2019, 8J18AT010
Mareš, D.: Senzorové struktury SERS a aktivní optické struktury ze vzacných zemin
2018 - 2019, SGS18/139/OHK3/2T/13
Prajzler, V.: Optické planární kanálkové polymerní vlnovody pro vysokokapacitní a vysokorychlostní přenos dat
2019 - 2021, TH04020118
Prajzler, V.: Mikro a nano strukturované vlnovody pro řízenou distribuci světla
2019 - 2021, TH04020195
Procházka, V.: Použití povrchově modifikovaných a 3D strukturovaných vrstev na bázi nanokrystalického diamantu v senzorických a biosenzorických aplikacích
2019 - 2020, SGS19/112/OHK4/2T/13
Stránka vytvořena 24.06.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.