13000 / 13133 - Granty - 2017

13000 / 13133 - katedra kybernetiky

Projekty podporované granty 2017

Alibekov, E.: Získávání znalostí od agentů naučených posilováním ve spojitých prostorech
2016 - 2018, SGS16/228/OHK3/3T/13
Chum, O.: Vyhledávání vizuálních kategorií ve velkém množství obrázků
2013 - 2018, LL1303
Čech, J.: Hluboké neuronové sítě v počítačovém vidění a poruzumění obrazu
2017 - 2019, SGS17/185/OHK3/3T/13
Dörfler, M.: Navigace mobilních robotů v proměnlivém prostředí
2016 - 2017, SGS16/160/OHK3/2T/13
Franc, V.: Učení klasifikátorů z částečně anotovaných dat
2015 - 2017, SGS15/201/OHK3/3T/13
Hadrava, M.: Modelování tonality v hudbě pomocí sítě neurálních oscilátorů
2017 - 2018, SGS17/133/OHK3/2T/13
Harcuba, O.: Inteligentní kyberneticko-fyzikální průmyslové systémy
2015 - 2017, SGS15/202/OHK3/3T/13
Hruška, F.: Posilované učení v hyper-heuristikách
2017 - 2018, SGS17/134/OHK3/2T/13
Křemen, P.: Nové datové zdroje a sémantické technologie pro detekci sociálního využití prostoru města
2015 - 2017, TA04021499
Křemen, P.: Efektivní explorace prostoru propojených dat
2016 - 2018, GA16-09713S
Kubelka, V.: Metody strojového učení pro percepci autonomních strojů
2016 - 2017, SGS16/161/OHK3/2T/13
Ledvinka, M.: Podpora kvality ontologických dat v informačních systémech
2016 - 2018, SGS16/229/OHK3/3T/13
Leibl, M.: Konvoluční neuronové sítě pro segmentaci biomedicínských obrazů
2017 - 2019, SGS17/186/OHK3/3T/13
Matas, J.: Centrum pro multi-modální interpretaci dat velkého rozsahu
2012 - 2018, GBP103/12/G084
Novák, D.: Mikro a makro konektomika subtalamického jádra u člověka: vliv neuromodulace a dopaminové deplece
2016 - 2018, GA16-13323S
Petrík, V.: Dvouruká robotická manipulace s měkkými materiály
2015 - 2017, SGS15/203/OHK3/3T/13
Pichl, J.: Dialogové systémy v přirozeném jazyce
2017 - 2017, SGS17/092/OHK3/1T/13
Polic, M.: Metoda pro vyrovnání scény s lícovacími body
2016 - 2018, SGS16/230/OHK3/3T/13
Saifutdinova, E.: Syntéza Optimální Sady Příznaků pro Detekci Grafoelementů
2017 - 2018, SGS17/135/OHK4/2T/13
Saska, M.: Kooperativní dohled a senzorické snímání heterogenními týmy bezpilotních vzdušných a pozemních prostředků
2016 - 2017, 7AMB16FR017
Saska, M.: Systém pro multi-senzorické snímání historických objektů bezpilotními helikoptérami
2016 - 2017, 569/2015
Saska, M.: Metody identifikace a vizualizace tunelů pro flexibilní ligandy v dynamických proteinech
2017 - 2019, GA17-07690S
Saska, M.: Stabilizace a řízení týmů vzájemně lokalizovaných autonomních helikoptér letících oblastmi s velkým výskytem překážek
2017 - 2019, GJ17-16900Y
Saska, M.: Plánování pohybu, vizuální lokalizace, navigace a stabilizace skupin malých autonomních helikoptér
2017 - 2019, SGS17/187/OHK3/3T/13
Stria, J.: Reprezentace a strojové vnímání textilií pro jejich robotickou manipulaci
2015 - 2017, SGS15/204/OHK3/3T/13
Štěpánková, O.: Podpora interaktivních postupů získávání a zpracování biomedicínských dat
2016 - 2018, SGS16/231/OHK3/3T/13
Vonásek, V.: Plánování v multi­robotických systémech s využitím cloudových technologií
2017 - 2018, 7AMB17DE026
Vonásek, V.: Metody plánování pohybu autonomních helikoptér v úlohách dohledu
2017 - 2018, 7AMB17DE025
Žegklitz, J.: Efektivní algoritmy pro symbolickou regresi
2017 - 2017, SGS17/093/OHK3/1T/13

13133 / 13162 - skupina vizuálního rozpoznávání

Projekty podporované granty 2017

Matas, J.: Výzkumné centrum informatiky
2017 - 2023, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000765
Werner, T.: Pravděpodobnostní grafové modely a hluboké učení
2016 - 2018, GA16-05872S

13133 / 13163 - algoritmy pro biomedicínské zobrazování

Projekty podporované granty 2017

Kybic, J.: Učení lokálních konceptů z globálních trénovacích dat pro klasifikaci a segmentaci biomedicínských obrazů
2017 - 2019, GA17-15361S

13133 / 13164 - vidění pro roboty a autonomní systémy

Projekty podporované granty 2017

Hoffmann, M.: Automatická kalibrace robotů a bezpečná fyzická interakce s člověkem inspirovaná reprezentacemi těla v mozku primátů
2017 - 2019, GJ17-15697Y
Svoboda, T.: European initiative to enable validation for highly automated safe and secure systems
2016 - 2019, 692455
Zimmermann, K.: Robustní plánování a řízení pohybu na nerovném terénu
2017 - 2019, GA17-08842S
Stránka vytvořena 24.06.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.