13000 / 13133 - Granty - 2015

13000 / 13133 - katedra kybernetiky

Projekty podporované granty 2015

Albl, Č.: Metoda vyrovnání svazku paprsků
2013 - 2015, SGS13/202/OHK3/3T/13
Borovec, J.: Algoritmy registrace a segmentace histologických řezů
2015 - 2016, SGS15/154/OHK3/2T/13
Chum, O.: Vyhledávání vizuálních kategorií ve velkém množství obrázků
2013 - 2018, LL1303
Čech, J.: Pokročilé techniky vyhledávání a rozpoznávání obrazových dat
2015 - 2016, SGS15/155/OHK3/2T/13
Flach, B.: Modely a algoritmy pro společnou segmentaci, registraci a sledování anatomických struktur a buněčných populací
2015 - 2016, SGS15/156/OHK3/2T/13
Franc, V.: Učení klasifikátorů z částečně anotovaných dat
2015 - 2017, SGS15/201/OHK3/3T/13
Hadrava, M.: Modelování tonality v hudbě pomocí sítě neurálních oscilátorů
2014 - 2016, SGS14/192/OHK3/3T/13
Harcuba, O.: Inteligentní kyberneticko-fyzikální průmyslové systémy
2015 - 2017, SGS15/202/OHK3/3T/13
Hlaváč, V.: Clothes Perception and Manipulation
2012 - 2015, 288553
Hlaváč, V.: Robotický měřící systém pro sledování způsobilosti výrobního procesu
2013 - 2015, TA03010398
Kouba, Z.: Poruchy nemovitých památek: znalostní systém pro analýzu, návrh intervencí a prevenci
2011 - 2015, DF11P01OVV002
Křemen, P.: Nové datové zdroje a sémantické technologie pro detekci sociálního využití prostoru města
2015 - 2017, TA04021499
Kufner, J.: Syntéza softwaru z neúplné specifikace
2014 - 2016, SGS14/193/OHK3/3T/13
Kybic, J.: Automatická analýza prostorových vzorů genové exprese
2014 - 2016, GA14-21421S
Kybic, J.: Plánování pohybu, navigace a stabilizace formací bezpilotních helikoptér s využitím všesměrové lokalizace
2015 - 2016, SGS15/157/OHK3/2T/13
Lhotská, L.: Vliv hodnocení kardiotokografie pomocí metod umělé inteligence na kvalitu perinatální péče
2010 - 2015, NT11124
Lhotská, L.: Strategic Alignment of Electrical and Information Engineering in European Higher Education Institutions
2012 - 2015, 527877-LLP-1-2012-1-UK-ERASMUS-ENW
Lhotská, L.: Nové přístupy ke sběru, vyhodnocování a využívání biologických dat II
2013 - 2015, SGS13/203/OHK3/3T/13
Lhotská, L.: BioDat 2015 - Pokročilé metody zpracování biologických dat a signálů
2015 - 2015, SVK 26/15/F3
Malinka, F.: Využití relačního strojového učení pro analýzu dat genové exprese
2015 - 2015, SGS15/086/OHK3/1T/13
Matas, J.: 7E11036-Dotace MŠMT DARWIN, 270138
2011 - 2015, 7E11036
Matas, J.: Zrucny montazni robot s vtelenou inteligenci
2011 - 2015, 270138
Matas, J.: Centrum pro multi-modální interpretaci dat velkého rozsahu
2012 - 2018, GBP103/12/G084
Mička, P.: Efektivní řešení inženýrských problémů pomocí sémantických technologií
2013 - 2015, SGS13/204/OHK3/3T/13
Novák, D.: Predikce relapsu bipolární afektivní poruchy pomocí telemetrického sledování změn sociální rytmicity
2013 - 2015, NT14387
Pajdla, T.: PRoViDE
2013 - 2015, 312377
Petrík, V.: Dvouruká robotická manipulace s měkkými materiály
2015 - 2017, SGS15/203/OHK3/3T/13
Petříček, T.: Metody strojového učení pro záchranné roboty
2015 - 2015, SGS15/081/OHK3/1T/13
Pošík, P.: Automatická adaptace prohledávacích algoritmů
2014 - 2016, SGS14/194/OHK3/3T/13
Průša, D.: Metody pro strukturní rozpoznávání ručně kreslených schémat a objektů
2013 - 2015, SGS13/205/OHK3/3T/13
Selecký, M.: Plánování trajektorií týmu autonomních bezpilotních letounů v horizontálním a vertikálním větru
2014 - 2015, SGS14/143/OHK3/2T/13
Stria, J.: Reprezentace a strojové vnímání textilií pro jejich robotickou manipulaci
2015 - 2017, SGS15/204/OHK3/3T/13
Švihlík, J.: Automatická analýza mikroskopických snímků Langerhansových ostrůvků
2014 - 2016, GA14-10440S
Tunys, T.: Tvorba lepších modelů řazení pro vyhledávání informací
2015 - 2016, SGS15/158/OHK3/2T/13
Vítků, J.: Použití prostorové reprezentace pro neuro-evoluci hybridních neuronových systémů v oblasti umělého života
2014 - 2015, SGS14/144/OHK3/2T/13
Werner, T.: Strukturované statistické modely pro porozumění obrazům
2012 - 2015, GAP202/12/2071
Zimmermann, K.: Strojové vnímání pro dlouhodobou autonomii mobilních robotů
2014 - 2016, GA14-13876S
Stránka vytvořena 20.06.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.