13000 / 13132 - Granty - 2024

13000 / 13132 - katedra telekomunikační techniky

Projekty podporované granty 2024

Bečvář, Z.: Spolupráce s mezinárodním výzkumným centrem v oblasti digitálních komunikačních systémů
2020 - 2024, LTT20004
Bečvář, Z.: Prediktivní alokace výpočetních prostředků na hraně sítě pro autonomní řízení
2022 - 2025, LUASK22064
Bečvář, Z.: Inteligentní přidělovaní rádiových prostředků a řízení mobility založené na federovaném učení
2023 - 2025, GA23-05646S
Bečvář, Z.: Allocation of communication, control, and caching resource in 6G networks
2023 - 2025, SGS23/171/OHK3/3T/13
Bečvář, Z.: Multimodální sémantická komunikace a výpočty s využitím AI
2023 - 2026, TH85010001
Bečvář, Z.: Centrum vzdáleného učení a interakce pro společný výzkum v oblastech robotiky a mobilních sítí
2024 - 2026, LUABA24067
Boháč, L.: Zvýšení bezpečnosti jaderných reaktorů s využitím optovláknových senzorických systémů
2020 - 2024, TK03030038
Boháč, L.: Digitální dvojče pro zvýšení spolehlivosti a životnosti betonových mostů
2022 - 2024, CK03000023
Boháč, L.: Smart inovace monitoringu napětí v progresivních geotechnických aplikacích fotonickými systémy
2024 - 2026, FW10010028
Burčík, J.: Provozní a webové rozhraní pro nabídku virtuální laboratoře vLab
2024 - 2024,
Burčík, J.: Připojení a rozvoj Laboratoře kybernetické bezpečnosti k síti Cesnet
2024 - 2024,
Kocur, Z.: Vývoj testovacího systému pro sítě 5G+ s podporou multi-gigabitových propustností a milimetrových vln
2023 - 2025, FW07010027
Kocur, Z.: Vývoj měřicího systému pro hodnocení kvality hlasové služby poskytované sítěmi 5G+
2023 - 2025, FW08010063
Mařík, R.: Generativní modely sekvencí kategorických dat
2022 - 2024, SGS22/163/OHK3/3T/13
Mařík, R.: Rozpoznávání a překlad hieroglyfů
2024 - 2026, GA24-11979S
Vodrážka, J.: Optimalizace nasazování AMM na základě pilotních projektů a testování komunikace s přidanou hodnotou
2022 - 2024, TK04020157
Vodrážka, J.: Analýza, optimalizace a bezpečnost přenosu datových toků v komunikačních sítích
2024 - 2026, SGS24/138/OHK3/3T/13
Vojtěch, L.: Výzkum a vývoj inteligentního filtračního systému pro klimatizace a ventilace ve veřejné dopravě a vývoj autonomní jednotky pro zlepšení kvality ovzduší v průmyslu
2023 - 2025, TM04000003
Vojtěch, L.: Inteligentní systém řízení bezpečnosti pro průmyslová prostředí založený na umělé inteligencí a Auto-ID
2024 - 2026, LUE231026
Vojtěch, L.: Komunikační technologie v kyberfyzikálním prostoru II.
2024 - 2026, SGS24/139/OHK3/3T/13
Zeman, T.: Cybersecurity for the Future
2023 - 2026, 2023-1-CZ01-KA220-VET-000159924
Zeman, T.: Digital Transformations for Supporting Next-Generation Labour
2023 - 2026,
Stránka vytvořena 23.06.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.