13000 / 13132 - Granty - 2023

13000 / 13132 - katedra telekomunikační techniky

Projekty podporované granty 2023

Bečvář, Z.: Spolupráce s mezinárodním výzkumným centrem v oblasti digitálních komunikačních systémů
2020 - 2024, LTT20004
Bečvář, Z.: Fernsteuerung von Robotern in vernetzten 5G-Testbeds in Prag und München
2022 - 2023,
Bečvář, Z.: Prediktivní alokace výpočetních prostředků na hraně sítě pro autonomní řízení
2022 - 2025, LUASK22064
Bečvář, Z.: Inteligentní přidělovaní rádiových prostředků a řízení mobility založené na federovaném učení
2023 - 2025, GA23-05646S
Bečvář, Z.: Allocation of communication, control, and caching resource in 6G networks
2023 - 2025, SGS23/171/OHK3/3T/13
Bečvář, Z.: Multimodální sémantická komunikace a výpočty s využitím AI
2023 - 2026, TH85010001
Boháč, L.: Zvýšení bezpečnosti jaderných reaktorů s využitím optovláknových senzorických systémů
2020 - 2024, TK03030038
Boháč, L.: Monitorování parametrů odstřelů malého a velkého rozsahu optovláknovými senzory
2021 - 2023, FW03010207
Boháč, L.: Digitální dvojče pro zvýšení spolehlivosti a životnosti betonových mostů
2022 - 2024, CK03000023
Kocur, Z.: Vývoj testovacího systému pro sítě 5G+ s podporou multi-gigabitových propustností a milimetrových vln
2023 - 2025, FW07010027
Kocur, Z.: Vývoj měřicího systému pro hodnocení kvality hlasové služby poskytované sítěmi 5G+
2023 - 2025, FW08010063
Maga, D.: Institucionální podpora Českého vysokého učení technického v Praze
2017 - 2023, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002382
Mařík, R.: Generativní modely sekvencí kategorických dat
2022 - 2024, SGS22/163/OHK3/3T/13
Vodrážka, J.: Platforma pro spolehlivý provoz, dohled a správu masivních rozprostřených struktur IIoT
2021 - 2023, FW03010150
Vodrážka, J.: Monitorování, analýza a optimalizace řízení datových toků v komunikačních sítích
2021 - 2023, SGS21/160/OHK3/3T/13
Vodrážka, J.: Optimalizace nasazování AMM na základě pilotních projektů a testování komunikace s přidanou hodnotou
2022 - 2024, TK04020157
Vojtěch, L.: Komunikační technologie v kyberfyzikálním prostoru
2021 - 2023, SGS21/161/OHK3/3T/13
Vojtěch, L.: Výzkum a vývoj inteligentního filtračního systému pro klimatizace a ventilace ve veřejné dopravě a vývoj autonomní jednotky pro zlepšení kvality ovzduší v průmyslu
2023 - 2025, TM04000003
Zeman, T.: Digital Technologies for Lecturing and Learning
2021 - 2023, 2020-1-CZ01-KA226-VET-094346
Zeman, T.: Cybersecurity for the Future
2023 - 2026, 2023-1-CZ01-KA220-VET-000159924
Zeman, T.: Digital Transformations for Supporting Next-Generation Labour
2023 - 2026,
Stránka vytvořena 23.06.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.