13000 / 13117 - Granty - 2023

13000 / 13117 - katedra elektromagnetického pole

Projekty podporované granty 2023

Čapek, M.: Návrh elektricky malého systému pro komunikaci roje dronů
2020 - 2023, LTAIN19047
Čapek, M.: Optimální návrh v elektromagnetismu založený na lokální perturbaci přesných modelů
2021 - 2025, GM21-19025M
Komanec, M.: Optovláknové rezonanční struktury pro senzorické systémy
2021 - 2024, FW03010171
Komanec, M.: Multikanálové propojení fotonických čipů pro vysokorychlostní optické sítě 5G+
2023 - 2025, FW07010035
Komanec, M.: Pokročilé technologie mikrovlno-optických modulů
2023 - 2025, FW06010456
Kraček, J.: Buňkové elektromagnetické struktury s vyššími symetriemi
2020 - 2023, LTC20012
Pechač, P.: Pokročilé numerické metody a aplikace v elektromagnetismu
2022 - 2024, SGS22/162/OHK3/3T/13
Polívka, M.: Pokročilé struktury a metody charakterizace nelineárního zpětného rozptylu pro identifikaci a snímání
2023 - 2025, GA23-07518S
Škvor, Z.: Automatické pracoviště pro inspekci dílů pomocí metody magnetické práškové
2023 - 2026, FW06010626
Teli, S.: FEL ČVUT
2022 - 2024,
Zvánovec, S.: Technologie LED modulů pro vláknově optické osvětlení
2020 - 2023, FW01010571
Zvánovec, S.: Metrologie a kontrola kvality optické infrastruktury sítí 5G a VHCN
2021 - 2023, FW03010551
Zvánovec, S.: Pilotní implementace schématu QKD založeného na provázaných fotonech v bezdrátovém optickém spoji
2022 - 2023, 693/2022
Zvánovec, S.: Pokročilé techniky v mikrovlnné fotonice založené na vláknech typu hollow-core
2022 - 2024, GA22-32180S
Zvánovec, S.: Komunikační optický modul pro mikrovlnné systémy
2023 - 2025, FW07010026
Zvánovec, S.: Fiber and wireless optical technologies
2023 - 2025, SGS23/168/OHK3/3T/13
Zvánovec, S.: Optical and Wireless Sensors Networks for 6G Scenarios
2023 - 2027, 101119624
Stránka vytvořena 24.06.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.