13000 / 13117 - Granty - 2016

13000 / 13117 - katedra elektromagnetického pole

Projekty podporované granty 2016

Čapek, M.: Nástroje pro syntézu antén a senzorů
2014 - 2017, TA04010457
Hoffmann, K.: EMRP Research Excelence Grant SIB62-REG1
2013 - 2016, SIB62-REG1
Hoffmann, K.: Mikrovlnný měřič tloušťky kovového pásu pro dělicí linky
2015 - 2017, TH01021271
Hoffmann, K.: Convergence of Electronics and Photonics Technologies for Enabling Terahertz Applications
2016 - 2020, 675683
Jelínek, L.: Syntéza elektricky malých antén s využitím zdrojových veličin
2015 - 2017, GJ15-10280Y
Komanec, M.: Vysoko-výkonové pulzní lasery pro zdroje superkontinua ve střední infračervené oblasti
2015 - 2017, LD15083
Macháč, J.: Výzkum umělých elektromagnetických materiálů a metamateriálů s užitými numerickými a zobrazovacími metodami
2013 - 2016, GA13-09086S
Macháč, J.: Representace ČR ve společnosti "Microwave Theory and Techniques" IEEE
2016 - 2017, LG15021
Macháč, J.: Výzkum vysokofrekvenčních elektromagnetických struktur
2016 - 2018, SGS16/226/OHK3/3T/13
Mazánek, M.: Elektromagnetické struktury a obvody pro bezdrátové napájení
2014 - 2017, LD14122
Pechač, P.: Základní výzkum šíření elektromagnetických vln v přízemních vrstvách atmosféry pro spoje s malou elevací
2014 - 2016, GA14-01527S
Polívka, M.: Vzdálená identifikace malých odražečů prostřednictvím elektromagnetických vln
2015 - 2017, GA15-08803S
Škvor, Z.: Prototyp nového magnetizéru a metodika zkoušení konců trubek magnetickou metodou práškovou pro účely defektoskopie
2015 - 2017, TH01020840
Vrba, J.: Development of a European-based Collaborative Network to Accelerate Technological and Clinical Progress in the Area of Medical Microwave Imaging
2013 - 2017, COST Action TD1301
Vrba, J.: Interakce EM pole s biologickými systémy a jejich využití v medicíně
2014 - 2016, SGS14/189/OHK3/3T/13
Zvánovec, S.: Vláknově optická detekce kapalin
2013 - 2016, TA03010060
Zvánovec, S.: Optické a mikrovlnné detekční systémy
2014 - 2016, SGS14/190/OHK3/3T/13
Zvánovec, S.: Širokospektrální optický zdroj na bázi vláken z měkkých vláken
2014 - 2017, TA04010220
Zvánovec, S.: Analyzátor vidové struktury optických komponent
2016 - 2019, FV10519
Stránka vytvořena 23.06.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.