13000 / 13116 - Granty - 2023

13000 / 13116 - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Projekty podporované granty 2023

Alaee, P.: cost optimization of micro-grid using EV and storage
2022 - 2023, SGS22/108/OHK5/2T/13
Bím, J.: Agrivoltaický systém jako nedílná součást moderního energetického sektoru
2023 - 2024, SGS23/112/OHK5/2T/13
Dobiáš, M.: Volba profesní orientace na základě dat nasnímaných oční kamerou ve virtuální realitě
2021 - 2024, FW03010082
Efmertová, M.: Techniques, Patrimoine, Territoires de l'Industrie (TPTI)
2022 - 2027,
Efmertová, M.: Intermintentní soběstačnost v historických perspektivách - pravidelná konference k Historii věd techniky na FEL ČVUT v Praze
2023 - 2023, SVK 27/23/F3
Efmertová, M.: Inženýři a manažeři v Evropě v (pře)stavbě od 19. do 21. století. Technici, organizátoři a manažeři v českých zemích/Československu a ve Francii.
2023 - 2024, 8J23FR001
Hrtus, M.: Sociální aspekty elektrifikace Slovenska po roce 1945 - archivní výzkum
2023 - 2023, SGS23/069/OHK5/1T/13
Jablonská, Š.: Modelování potenciálu obnovitelného vodíku nahradit zemní plyn
2023 - 2024, SGS23/113/OHK5/2T/13
Janota, L.: Systemic aspects of community energy development within the European Union following the climate and energy policy and goals
2023 - 2024, SGS23/114/OHK5/2T/13
Kecek, D.: Předpověd výroby energie z fotovoltaických elektráren ve střední Evropě
2023 - 2024, SGS23/115/OHK5/2T/13
Knápek, J.: Modely a postupy pro optimální mix podpůrných a regulačních nástrojů rozvoje čisté mobility
2022 - 2023, TK04010276
Knápek, J.: Biorafinace a cirkulární ekonomika pro udržitelnost
2023 - 2028, TN02000044
Králík, T.: Integrovaný systém výzkumu, hodnocení a kontroly kvality ovzduší
2020 - 2026, SS02030031
Králík, T.: Komplexní řešení lokální a regionální energetiky jako součást opatření GreenDealu pro dosažení udržitelného zemědělského a lesnického hospodaření
2022 - 2024, TK04010166
Kubín, A.: Dekarbonizace sektoru teplárenství - Sector Coupling, role OZE a nových perspektivních technologií
2023 - 2024, SGS23/116/OHK5/2T/13
Mikeš, J.: Komparativní studium ionizujícího záření emitovaného atmosférickými a laboratorními výboji
2023 - 2023, SGS23/070/OHK5/1T/13
Miltner, M.: Role využití metod umělé inteligence v energetice v kontextu vize dosažení uhlíkové neutrality
2022 - 2023, SGS22/110/OHK5/2T/13
Sohrabi, F.: Two-stage stochastic optimization of grid connected multi-product charging station
2022 - 2023, SGS22/109/OHK5/2T/13
Štogl, O.: Role elektromobility v energetice, její význam z pohledu flexibility a vliv na cenu silové elektřiny
2023 - 2024, SGS23/117/OHK5/2T/13
Valentová, M.: Komplexní prostředí pro rozvoj energetických společenství - návrh legislativních, organizačních a motivačních opatření pro odstranění bariér rozvoje
2022 - 2023, TK04010229
Valentová, M.: Expert assistance to economic and regulatory questions arising from the district heating sector transformation in Czechia
2022 - 2023, G-2210-64866
Valentová, M.: Certification of clean energy SMEs
2022 - 2025, 101077584
Stránka vytvořena 15.07.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.