13000 / 13116 - Granty - 2022

13000 / 13116 - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Projekty podporované granty 2022

Alaee, P.: cost optimization of micro-grid using EV and storage
2022 - 2023, SGS22/108/OHK5/2T/13
Bím, J.: Role biomasy pro energetické účely v rámci konceptu Sector Coupling a dekarbonizace
2021 - 2022, SGS21/117/OHK5/2T/13
Dobiáš, M.: Volba profesní orientace na základě dat nasnímaných oční kamerou ve virtuální realitě
2021 - 2024, FW03010082
Efmertová, M.: Techniques, Patrimoine, Territoires de l'Industrie (TPTI)
2022 - 2027,
Janota, L.: Comprehensive evaluation of the planned development of intermittent renewable sources within the EU and their effective integration using energy storage technologies
2021 - 2022, SGS21/118/OHK5/2T/13
Knápek, J.: Agrolesnické systémy pro ochranu a obnovu funkcí krajiny ohrožované dopady klimatických změn a lidskou činností
2019 - 2022, TH04030409
Knápek, J.: Biorafinace jako oběhové technologie
2019 - 2022, TN01000048
Knápek, J.: Modely a postupy pro optimální mix podpůrných a regulačních nástrojů rozvoje čisté mobility
2022 - 2023, TK04010276
Králík, T.: Integrovaný systém výzkumu, hodnocení a kontroly kvality ovzduší
2020 - 2026, SS02030031
Králík, T.: Komplexní řešení lokální a regionální energetiky jako součást opatření GreenDealu pro dosažení udržitelného zemědělského a lesnického hospodaření
2022 - 2024, TK04010166
Mikeš, J.: Studium účinků atmosférických jevů vyvolaných bleskovým výbojem pro leteckou dozimetrii v laboratorních podmínkách
2022 - 2022, SGS22/060/OHK5/1T/13
Miltner, M.: Role využití metod umělé inteligence v energetice v kontextu vize dosažení uhlíkové neutrality
2022 - 2023, SGS22/110/OHK5/2T/13
Sohrabi, F.: Two-stage stochastic optimization of grid connected multi-product charging station
2022 - 2023, SGS22/109/OHK5/2T/13
Valentová, M.: Policy, regulatory, economic and technology framework for low-carbon transformation of the Czech district heating sector
2021 - 2022, G-2112-63171
Valentová, M.: Komplexní prostředí pro rozvoj energetických společenství - návrh legislativních, organizačních a motivačních opatření pro odstranění bariér rozvoje
2022 - 2023, TK04010229
Valentová, M.: Expert assistance to economic and regulatory questions arising from the district heating sector transformation in Czechia
2022 - 2023, G-2210-64866
Valentová, M.: Certification of clean energy SMEs
2022 - 2025, 101077584
Stránka vytvořena 24.06.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.