13000 / 13116 - Granty - 2020

13000 / 13116 - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Projekty podporované granty 2020

Dobiáš, M.: Technologie ke sledování očních pohybů ve virtuální realitě určená pro testování kompetencí
2018 - 2020, TH03010218
Dvořáček, L.: Návrh optimalizace nabíjecího místa pro elektromobily
2020 - 2021, SGS20/125/OHK5/2T/13
Efmertová, M.: Století informace: svět informatiky a elektrotechniky – počítačový svět v nás
2018 - 2021, DG18P02OVV052
Horák, M.: Model spotřeby domácnosti
2020 - 2021, SGS20/126/OHK5/2T/13
Knápek, J.: Komplexní hodnocení potenciálů rozvoje bioenergetiky ve vazbě na funkce krajiny
2018 - 2021, TK01010017
Knápek, J.: Metodický rámec pro budoucí design trhu energií ČR
2019 - 2020, TK02010113
Knápek, J.: Agrolesnické systémy pro ochranu a obnovu funkcí krajiny ohrožované dopady klimatických změn a lidskou činností
2019 - 2022, TH04030409
Knápek, J.: Biorafinace jako oběhové technologie
2019 - 2022, TN01000048
Králík, T.: Integrovaný systém výzkumu, hodnocení a kontroly kvality ovzduší
2020 - 2026, SS02030031
Makešová, M.: Řízení spotřeby elektrické energie pomocí konceptu Smart Grids
2019 - 2020, SGS19/108/OHK5/2T/13
Makešová, M.: Vícenásobné dopady OZE
2020 - 2020, SGS20/065/OHK5/1T/13
Mikeš, J.: Pokročilá oxidační technologie pro vodárenské, dezinfekční a environmentální aplikace
2018 - 2020, TH03030432
Mikeš, J.: Nízkonákladová eliminace železa z vody integrovaným systémem kombinujícím generátor ozonu s membránovým kontaktorem
2020 - 2020, SGS20/066/OHK5/1T/13
Valentová, M.: Climate investment capacity (CIC): climate finance dynamics&structure for financing the 2030 targets
2018 - 2021, 17.9045.0-002.37
Valentová, M.: Support to the preparation of territorial Just Transition Plans in Czech Republic
2020 - 2021, REFORM/SC2020/111
Vašíček, J.: Metodické nástroje pro hodnocení dopadů zavedení inteligentního měření na spotřebitele v ČR
2019 - 2020, TK02010160
Stránka vytvořena 24.06.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.