13000 / 13116 - Granty - 2018

13000 / 13116 - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Projekty podporované granty 2018

Dobiáš, M.: Technologie ke sledování očních pohybů ve virtuální realitě určená pro testování kompetencí
2018 - 2020, TH03010218
Dvořáček, L.: Centrální energetické uložiště sdílené v rámci malých fotovoltaických elektráren
2018 - 2019, SGS18/134/OHK5/2T/13
Efmertová, M.: Mezi technokracií a elitami. Vzrůst ekonomicko-sociální prestiže technické inteligence ve francouzské a české společnosti od 60. let 19. století do roku 1938
2017 - 2018, 7AMB17FR036
Efmertová, M.: Technické profese: inženýři a česká společnost (mezi vědeckým prostředím, národní prestiží a podnikatelskými aktivitami) v letech 1881-1945
2017 - 2018, SGS17/131/OHK5/2T/13
Efmertová, M.: Století informace: svět informatiky a elektrotechniky – počítačový svět v nás
2018 - 2021, DG18P02OVV052
Holasová, A.: Vliv začlěňování obnovitelných zdrojů energie na spolehlivost a kvalitu dodávky elektrické energie
2017 - 2018, SGS17/132/OHK5/2T/13
Horák, M.: Predikce spotřeby domácnosti na základě modelu
2018 - 2019, SGS18/136/OHK5/2T/13
Knápek, J.: Klimaticko-energetický plán v oblasti teplárenství ČR
2018 - 2019, TK01010198
Knápek, J.: Komplexní hodnocení potenciálů rozvoje bioenergetiky ve vazbě na funkce krajiny
2018 - 2021, TK01010017
Mikeš, J.: Komplexní vodíková technologie pro nápravu ekologických škod
2015 - 2018, TH01030475
Mikeš, J.: Komplementární materiály pro optimalizaci generace ozonu
2018 - 2018, SGS18/076/OHK5/1T/13
Mikeš, J.: Pokročilá oxidační technologie pro vodárenské, dezinfekční a environmentální aplikace
2018 - 2020, TH03030432
Valentová, M.: Hodnocení dopadů „měkkých“ opatření v rámci naplňování cílů energetické efektivnosti
2017 - 2018, 122D22200 7206
Valentová, M.: Transakční náklady programů na podporu energetické efektivnosti: efekt učení
2018 - 2019, GA18-02756S
Valentová, M.: Hodnocení nástrojů na podporu energetické efektivnosti
2018 - 2019, TJ01000066
Valentová, M.: Climate investment capacity (CIC): climate finance dynamics&structure for financing the 2030 targets
2018 - 2021, 17.9045.0-002.37
Stránka vytvořena 15.07.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.