13000 / 13115 - Granty - 2024

13000 / 13115 - katedra elektroenergetiky

Projekty podporované granty 2024

Müller, Z.: Pokročilé moderní technologie pro podporu elektrizační soustavy při plošných výpadcích elektrické energie
2023 - 2025, SGS23/167/OHK3/3T/13
Müller, Z.: Pokročilý SW pro prediktivní řízení spotřeby energie v decentralizovaných energetických soustavách
2024 - 2026, FW10010304
Stránka vytvořena 24.06.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.