13000 / 13115 - Granty - 2016

13000 / 13115 - katedra elektroenergetiky

Projekty podporované granty 2016

Müller, Z.: Centrum pokročilých jaderných technologií
2012 - 2019, TE01020455
Müller, Z.: Lokální automatizace v systémech WAMPaC
2014 - 2016, SGS14/188/OHK3/3T/13
Müller, Z.: Inteligentní systém pro bezpečné a spolehlivé zásobování oblasti elektrickou energií
2014 - 2017, TA04021240
Procházka, R.: Kombinované vysokonapěťové namáhání kabelových systémů
2016 - 2017, SGS16/153/OHK3/2T/13
Tlustý, J.: Minimalizace zpětných vlivů nelineárních a dynamických zátěží na napájecí síť
2013 - 2016, TA03020095
Stránka vytvořena 20.06.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.