13000 / 13114 - Granty - 2021

13000 / 13114 - katedra elektrických pohonů a trakce

Projekty podporované granty 2021

Bauer, J.: Vývoj algoritmů pro řízení elektrických pohonů a výkonových polovodičových měničů s důrazem na zvyšování účinnosti a efektivity provozu
2021 - 2022, SGS21/116/OHK3/2T/13
Lettl, J.: Inovativní nabíjecí stanice s GaN tranzistory
2019 - 2022, CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015614
Skarolek, P.: Analýza aplikace GaN tranzistorů ve výkonových měničích
2020 - 2022, SGS20/164/OHK3/3T/13
Stránka vytvořena 24.06.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.