13000 / 13113 - Granty - 2023

13000 / 13113 - katedra elektrotechnologie

Projekty podporované granty 2023

Černá, L.: Centrum pokročilé fotovoltaiky
2017 - 2023, CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000464
Dušek, K.: Elektrochemický systém pro recyklaci průmyslového měděného kabelového odpadu
2020 - 2023, SS01020524
Dušek, K.: Studie vlastností materiálů u technologie pájení
2021 - 2023, SGS21/159/OHK3/3T/13
Fridrich, M.: Environmentální dopady palivových článků s uvažováním různé technologie výroby vodíku
2023 - 2023, SGS23/058/OHK3/1T/13
Froš, D.: Výzkum a vývoj materiálů pro 3D tisk se zaměřením na elektrotechnické aplikace
2023 - 2023, SGS23/059/OHK3/1T/13
Gdula, L.: Senzitizace křemíkových fotovoltaických článků pomocí tenkých organických vrstev
2023 - 2023, SGS23/060/OHK3/1T/13
Holovský, J.: IoT energetický management přebytků z FVE
2023 - 2024, SGS23/110/OHK3/2T/13
Holovský, J.: Nové iontové krystaly a jejich povrchy jako klíč k fotovoltaickým materiálům budoucnosti (NicePV)
2023 - 2025, GA23-06285S
Horynová, E.: PLD deposition of oxide layer and study of the interface with silicon
2023 - 2023, SGS23/061/OHK3/1T/13
Hudec, K.: Měření a vyhodnocování částečných výbojů v izolačních systémech při stejnosměrném namáhání
2023 - 2023, SGS23/062/OHK3/1T/13
Klimtová, M.: Studie elektrochemické migrace na povrchu desek plošných spojů
2023 - 2023, SGS23/063/OHK3/1T/13
Knap, V.: FEL - Václav Knap
2022 - 2024,
Kuo, M.: Implementing p-i-n perovskite cells for tandem application
2023 - 2023, SGS23/064/OHK3/1T/13
Neykova, N.: Sktrukturní změny způsobené light-soaking efektem ve směsných halogenidových perovskitech
2023 - 2025, GA23-06543S
Nováková, K.: Výzkum technologií pro zvýšení životnosti lithium - ion baterií se zaměřením na second life články
2023 - 2023, SGS23/065/OHK3/1T/13
Plachý, Z.: Studium metod zlepšování spolehlivosti BGA a CSP u montáže druhé úrovně
2023 - 2023, SGS23/066/OHK3/1T/13
Pražanová, A.: Recyklace lithium-iontových baterií z elektrických vozů
2023 - 2023, SGS23/067/OHK3/1T/13
Sorokina, K.: Vliv růstu intermetalických sloučenin na odsmáčení bezolovnaté pájecí pasty na různých povrchových úpravách DPS
2023 - 2023, SGS23/068/OHK3/1T/13
Stránka vytvořena 23.06.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.