13000 / 13113 - Granty - 2021

13000 / 13113 - katedra elektrotechnologie

Projekty podporované granty 2021

Černá, L.: Performance and Reliability of Photovoltaic Systems: Evaluations of Large-Scale Monitoring Data
2017 - 2021, CA16235
Černá, L.: Centrum pokročilé fotovoltaiky
2017 - 2023, CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000464
Dušek, K.: Elektrochemický systém pro recyklaci průmyslového měděného kabelového odpadu
2020 - 2023, SS01020524
Dušek, K.: Studie vlastností materiálů u technologie pájení
2021 - 2023, SGS21/159/OHK3/3T/13
Froš, D.: Výzkum materiálových vlastností desek plošných spojů
2020 - 2021, SGS20/123/OHK3/2T/13
Petrášek, J.: Dielektrické vlastností perovskitových a tistěných materiálů
2021 - 2021, SGS21/058/OHK3/1T/13
Sorokina, K.: Chování pájecích kuliček BGA v závislosti na teplotě
2021 - 2021, SGS21/059/OHK3/1T/13
Veselý, P.: Možnosti využití 3D tisku v elektrotechnice
2021 - 2021, SGS21/060/OHK3/1T/13
Stránka vytvořena 23.06.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.