13000 / 13113 - Granty - 2017

13000 / 13113 - katedra elektrotechnologie

Projekty podporované granty 2017

Černá, L.: Performance and Reliability of Photovoltaic Systems: Evaluations of Large-Scale Monitoring Data
2017 - 2021, CA16235
Černá, L.: Centrum pokročilé fotovoltaiky
2017 - 2023, CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000464
Dušek, K.: Spolehlivost pájených spojů
2015 - 2017, SGS15/196/OHK3/3T/13
Finsterle, T.: Studium rozložení světla v závislosti na hrubosti povrchu perovskit článku
2017 - 2017, SGS17/085/OHK3/1T/13
Horák, M.: Měření parametrů foliových kondenzátorů s využitím přechodného děje
2017 - 2017, SGS17/086/OHK3/1T/13
Hrzina, P.: Impulzní diagnostika difuzního procesu elektrochemických zdrojů
2017 - 2017, SGS17/087/OHK3/1T/13
Kotlan, J.: Výzkum dielektrických vlastností žárově stříkaných keramických vrstev.
2016 - 2018, SGS16/225/OHK3/3T/13
Němec, M.: Analýza Mg slitin pro biomedicínské aplikace technikami elektronové mikroskopie
2016 - 2017, SGS16/151/OHK3/2T/13
Šaršounová, Z.: Nedestruktivní metody predikce životnosti kabelů
2016 - 2018, SGS16/224/OHK3/3T/13
Stránka vytvořena 24.06.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.