13000 / 13102 - Granty - 2019

13000 / 13102 - katedra fyziky

Projekty podporované granty 2019

Bednařík, M.: Šíření akustických vln fononickými materiály a strukturami
2018 - 2020, GA18-24954S
Fabián, V.: Zařízení pro neinvazivní automatickou analýzu hemodynamických parametrů
2019 - 2021, TH04010173
Fait, J.: Diamantové fotonické struktury a jejich vliv na intenzitu fotoluminiscence SiV center
2017 - 2019, SGS17/179/OHK4/3T/13
Fait, J.: Experimentální a teoretický výzkum optoelektronických a fotonických vlastností diamantových nanostruktur a jejich rozhraní s organickými molekulami
2018 - 2020, SGS18/179/OHK4/3T/13
Hruška, V.: Aeroakustika a elastoakustika v lokálně periodických strukturách
2019 - 2020, SGS19/107/OHK3/2T/13
Jiříček, O.: Vývoj moderních akustických měření
2019 - 2021, SGS19/166/OHK3/3T/13
Klír, D.: Studium vysokoenergetických procesů v plazmatu produkovaném impulzními zdroji proudu
2017 - 2020, LTAUSA17084
Klír, D.: Disrupce elektrického proudu a disipace magnetické energie při urychlení elektronů a iontů v zpinčovém plazmatu
2019 - 2021, GA19-02545S
Koller, J.: Metody likvidace kůrovce založené na účinku elektrickéhou proudu
2019 - 2021,
Kubeš, P.: Výzkum v rámci Mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu
2018 - 2021, LTT17015
Píchal, J.: Zařízení k velkoplošné úpravě fyzikálně-chemických povrchových vlastností vybraných kategorií materiálů a látek nízkoteplotním atmosférickým plazmatem
2016 - 2019, FV10763
Rezek, B.: Lokalizované elektronické efekty navazování protilátek na nanokompozitních materiálech
2017 - 2019, GA17-19968S
Rezek, B.: Přenos energie, přenos náboje a mikrobiologické interakce hybridních nanočástic oxidů kovů
2019 - 2021, GC19-02858J
Řezáč, K.: MHD nestability a anizotropie neutronové emise v plazmatických fokusech
2019 - 2020, 8JPL19014
Řezáč, K.: Elektrické výboje II: experimentální výzkum, modelování a aplikace
2019 - 2021, SGS19/167/OHK3/3T/13
Stránka vytvořena 24.06.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.