13000 / 13101 - Granty - 2022

13000 / 13101 - katedra matematiky

Projekty podporované granty 2022

Adámek, J.: Obohacené kategorie a jejich aplikace
2022 - 2024, GA22-02964S
Helisová, K.: Nové přístupy k modelování a statistice náhodných množin
2019 - 2022, GA19-04412S
Medina Sabino, R.: Methods of modern mathematics and its applications
2022 - 2022, SGS22/053/OHK3/1T/13
Stránka vytvořena 24.06.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.