prof. Michal Pěchouček: Život zítřka s umělou inteligencí

Přednáška v rámci cyklu Večery na FF UK (hostem na ČVUT FEL) v podání prof. Ing. Michala Pěchoučka, M.Sc, Dr. z katedry počítačů FEL ČVUT – Život zítřka s umělou inteligencí

Anotace:
  • Umělá inteligence dovede usnadnit všední život každého z nás.
  • Ve špatných rukou se ale stává nástrojem manipulace.
  • Jsme připraveni na technologické výzvy budoucnosti?
  • Ve své přednášce představí profesor Michal Pěchouček příležitosti a hrozby spojené s umělou inteligencí. Prozradí, s jakými výzkumnými problémy se budou potýkat univerzity a výzkumná centra a co musíme udělat, aby nás technologický vývoj nepřekvapil. Výrazně se totiž promění pracovní trh a ti, kteří se dnes nepřipraví, už vlak nedohoní.
  • Co tedy musíme udělat pro to, aby umělá inteligence nebyla chytřejší než my?
Za obsah odpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk