Dne 25. května proběhla exkurze studentek a studentů z Gymnázia Budějovická

První blok exkurze proběhl v laboratoři diagnostiky fotovoltaických systémů, kde se studující seznámili s přístroji pro měření fotovoltaických článků a nahlédli do možností ukládání energie z obnovitelných zdrojů.

Velký zájem o nový bakalářský studijní program Lékařská elektronika a bioinformatika vzbudila možnost si na vlastní kůží vyzkoušet některé z biomedicínských přístrojů na katedře fyziky, kde následně proběhly další bloky exkurze ukázkami aparatury a demonstracemi v jednotlivých laboratořích.

Posledním blokem byla návštěva bezodrazové komory pro akustiku, ve které mohli okusit všemi svými smysly pobyt v nejtišší místosti v Praze.

Za obsah odpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk