Vpřed!

Výzkum elektromotorů v praxi: studenti ČVUT každoročně stavějí vlastní elektroformuli, se kterou se účastní prestižních mezinárodních závodů – tentokrát v Itálii. Film sleduje celý postup vzniku elektroformule a zkoumá budoucnost spalovacích motorů ve vztahu k elektromobilitě a hybridním pohonům. Automobil, jehož základní koncepce posledních sto let nedoznala podstatné změny, je stále nejdůležitější dopravní prostředek současnosti. Automobilový průmysl jde pořád cestou miliónů inovativních zlepšení stejného základu. Nacházíme se v době čekání na změnu, kterou je odklon od zatím zcela dominantních spalovacích motorů?

režie: Martin Řezniček

Osobnosti, které účinkovali v tomto díle: 

 • Frantisek Pech
  Ing. František Pech Vedoucí FEL formule Studoval Gymnázium Jateční v Ústí nad Labem, odkud se přihlásil na obor Silnoproudá elektrotechnika na ČVUT FEL. Když ho po počátečních nezdarech po třetím semestru vyhodili, měl za sebou úspěšnou účast v soutěži samořídících autíček na autodráhu Freescale Race Challenge a touhu se na FEL vrátit. Bohužel už končila akreditace starých oborů a tak se přihlásil opět od „prváku“ na nově vzniklý obor EEM. Během studia se opět zúčastnil Freescale Race Challenge, kde vybojoval 2. místo a později soutěže Freescale Cup, ve které postoupil až do evropského finále a umístil se na sedmém místě. To už ale obdivoval často vystavovanou studentskou formuli a na konci druhého ročníku se do projektu „Formula Student Electric“ zapojil. Po úspěšných závodech v sedadle pilota se stal kapitánem týmu a tuto pozici zastává již třetím rokem. Jeho úkoly jsou koordinace týmu, směřování na společný cíl, odborné konzultace, nábory nových členů, prezentace formule, zajišťování a kontrola financování projektu. Na jaře 2015 zdárně obhájil diplomovou práci na téma: „Návrh motoru pro elektrickou formuli.“
  Fanda si prací na zajímavých projektech a především na formuli splnil sen o účasti na motorsportových kláních pořádaných po celém světě. Ač momentálně plně pracovně vytížen je spokojený v kolektivu mladých budoucích inženýrů při kreativní práci. Podívejte se na video - kopilát z posledních závodu elektroformule.

   

   

 • Jan Macek
  Prof. Ing. Jan Macek, DrSc. Vedoucí Ústavu vozidel a letadlové techniky a proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost FS ČVUT Absolvoval ČVUT Fakultu strojní v roce 1972. Dodatečně se habilitoval v roce 1993, profesorem v oboru Energetické stroje a zařízení jmenován v témže roce.
  V roce 1972 nastoupil do úseku výzkumu naftových motorů Výzkumného ústavu ČKD Praha, kde působil v odboru vysokotlakého přeplňování do roku 1986. V této době se zabýval především termodynamickými a aerodynamickými problémy přeplňování, které u stacionárních, lodních a lokomotivních motorů vyráběných ČKD umožnilo zvýšit výkon až třikrát ve srovnání s atmosférickým plněním válce. Vytvořil komplexní simulační programy celého motoru a své zkušenosti shrnul do inteligentní databáze pro vývoj motoru. Některé z programů se používají dodnes, a to i ve vazbě na pokročilé trojrozměrné simulace (spolupráce s Michigan Institute of Technology). Z této doby pochází i jeho spolupráce s dnešní PBS Velká Bíteš a PBS Turbo.
  Prof. Macek poté rozšířil své aktivity na oblast plynových zážehových i dvoupalivových motorů. Výsledky publikoval na dvou světových kongresech CIMAC a osobně se zúčastnil vývoje přeplňovaných motorů pro nákladní automobily. V roce 1990 odjel jako hostující profesor Sinclair College do USA, Ohio. Po návratu byl jmenován vedoucím Ústavu vozidel a letadlové techniky Fakulty strojní ČVUT v Praze. Na období 1997-2000 byl zvolen děkanem Fakulty strojní ČVUT v Praze.
  Dodnes působí v oboru a spolupracoval s firmami jako Škoda Auto, VW, John Deere, Renault, Daimler Chrysler, Mercedes Benz Engineering, Ricardo Consulting Engineers, Gamma Technologies i zahraničními universitami, např. ETH Zuerich. Prof. Macek je členem SAE International a zasloužil se o členství ČVUT v EARPA (European Automotive Research Partnership Association). Od roku 2004 řeší jako člen konsorcia EuCAR pod vedením Daimler Chrysler a Renault integrovaný projekt 6. RP EU NICE (New Integrated Combustion System for Future Car Engines). Od r. 2006 řeší jako člen konsorcia EARPA integrovaný projekt 6. RP EU Roads2HyCOM (Roads to Hydrogen Communities).
 • Jan Bauer
  Ing. Jan Bauer, Ph.D. Odborný asistent, katedra elektrických pohonů a trakce FEL ČVUT Absolvoval ČVUT Fakultu elektrotechnickou v roce 2007. V roce 2015 obhájil dizertační práci, ve které se zbýval návrhem HW části přímého měniče kmitočtu a jeho řízením.
  Od roku 2009 odborný asistent na katedře elektrických pohonů a trakce, kde se zabývá návrhem, modelováním a realizací řízení elektrických pohonů a výkonové elktroniky a aplikacemi mikroprocesorů v řízení elektrických pohonů a výkovových měničů.
 • Jiri Lettl
  Prof. Ing. Jiří Lettl, CSc. Vedoucí katedry elektrických pohonů a trakce FEL ČVUT Zaměření vědecko výzkumné práce: optimalizace parametrů elektromechanické konverze energie v systémech elektrických pohonů a výkonové elektroniky, návrh a realizace perspektivních algoritmů řízení a regulace střídavých pohonů a sofistikovaných strategií šířkově pulsní modulace různých výkonových polovodičových měničů (usměrňovače, měniče kmitočtu, maticové měniče), elektromagnetická kompatibilita.
   
 

Natáčeli jsme

 • v laboratoři vysokého napětí;
 • na závodních okruzích.

Ilustrační snímky formulí ČVUT

Za obsah odpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk