Časový plán akademického roku 2018/2019 FEL ČVUT

Zimní semestr

1. 10. 2018 – 17. 2. 2019
Počet výukových týdnů: 14
(1. týden výuky je sudý)*
1. 10. 2018 - 13. 1. 2019
Zahájení akademického roku** 1. 10. 2018
Imatrikulace studentů 1. ročníku první polovina října 2018
Předběžné zápisy do letního semestru 26.11 - 7. 12. 2018
Přihlášení k bakalářským i magisterským státním závěrečným zkouškám do 30. 11. 2018
Zimní prázdniny 24. 12. 2018 - 1. 1. 2019
Odevzdání diplomových a bakalářských prací do 8. 1. 2019
Zkouškové období (5 týdnů)*** 14. 1. - 17. 2. 2019
Zápisy do letního semestru 28. 1. - 18. 2. 2019
Státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu - zimní termín 28. 1. - 8. 2. 2019
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu - zimní termín 4. 2. - 8. 2. 2019

* Oba semestry v souladu s názorem AS FEL začínají sudým týdnem podle oficiálního plánovacího kalendáře (pozor: týden od 2. 1. 2019 vyučován jako lichý a týden od 7. 1. 2019 jako sudý).

** přípravné období pro zahraniční studenty začíná 14 dní před zahájením akademického roku

*** zápočty, klasifikované zápočty i zkoušky je nutno získat nejpozději do 17. 2. 2019

Letní semestr

18. 2. 2019 – 22. 9. 2019
Počet výukových týdnů: 14
(1. týden výuky je sudý)
18. 2. - 26. 5. 2019
Rozdělování studentů 1. ročníků bakalářského studia do bakalářských oborů 4. 3. - 29. 3. 2019
Promoce bakalářů i inženýrů - jarní termín 28. 3. 2019
Podání přihlášek k přijímacímu řízení do bakalářských i magisterských programů pro akademický rok 2019/2020 do 31. 3. 2019
Předběžné zápisy do zimního semestru ak.r. 2019/2020 15. 4. - 26. 4. 2019
Přihlášení k bakalářským i magisterským státním závěrečným zkouškám do 30. 4. 2019
Rektorský den 15. 5. 2019 (ST)
Odevzdání bakalářských a diplomových prací do 24. 5. 2019
Přijímací zkoušky do magisterských programů pro akademický rok 2019/2020 (v oborových komisích) 27. 5. - 7. 6. 2019
Zkouškové období (předprázdninový termín - 5 týdnů) 27. 5. - 30. 6. 2019
Zápisy vyšších ročníků bakalářského i magisterského studia do akademického roku 2019/2020 10. 6. - 22. 9. 2019
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu - letní termín 10. 6. - 20. 6. 2019
Státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu - letní termín 10. 6. - 28. 6. 2019
Přijímací zkoušky do bakalářských programů pro akademický rok 2019/2020
 - náhradní termín přijímací zkoušky
12. 6. 2019
20. 6. 2019
Zápisy do prvního ročníku prezenční i kombinované formy bakalářského studia pro akademický rok 2019/2020 (předprázdninový termín) 21. 6. 2019
Zápis studentů do 1. ročníku prezenční i kombinované formy magisterského studia (předprázdninový termín) 28. 6. 2019
Letní prázdniny (9 týdnů) 1. 7. - 1. 9. 2019
Promoce bakalářů i inženýrů - letní termín 28. 8. - 30. 8. 2019
Zkouškové období (poprázdninový termín, určeno pro opravné zkoušky - 1 týden)**** 2. 9. - 6. 9. 2019
Opravný termín pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském i magisterském studiu z června 2019 (pouze odborná část, podle návrhu státnicových komisí) 2. 9. - 6. 9. 2019
(podle možností kateder)
Zápisy do prvního ročníku prezenční i kombinované formy bakalářského studia pro akademický rok 2019/2020 (poprázdninový termín) 16. 9. 2019
Zápisy do prvního ročníku prezenční i kombinované formy magisterského studia pro akademický rok 2019/2020 (poprázdninový termín) 17. 9. 2019
Konec akademického roku 2018/2019 22. 9. 2019

**** zápočty, klasifikované zápočty i zkoušky je nutno získat nejpozději do 6. 9. 2019

Svátky: 19. 4. (PA), 22. 4. (PO), 1. 5. (ST), 8. 5. (ST)
Rektorský den: 15. 5. 2019 (ST)
Náhradní výuka: 9. 5. (ČT) středeční rozvrh, lichý týden, 14. 5. (ÚT) středeční rozvrh, sudý týden

 

Ostatní

Zahájení akademického roku 2019/2020 23. 9. 2019
Imatrikulace studentů 1. ročníku pro akademický rok 2019/2020 první polovina října 2019
Přihlášení k bakalářským i magisterským státním závěrečným zkouškám do 30. 11. 2019
Odevzdání diplomových prací do 7. 1. 2020
Odevzdání bakalářských prací do 8. 1. 2020
Státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu - zimní termín 27. 1. - 7. 2. 2020
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu - zimní termín 3. 2. - 7. 2. 2020

15. 12. 2017 projednáno AS FEL

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., v. r., děkan

Kalendář Termíny FEL

 

 Procesní portál Procesní diagramy