Časový plán akademického roku 2017/2018 FEL ČVUT

Zimní semestr

Počet výukových týdnů: 14
(1. týden výuky je sudý)*
2. 10. 2017 - 14. 1. 2018
Zahájení akademického roku** 1. 10. 2017
Imatrikulace studentů 1. ročníku 12. 10. 2017
Předběžné zápisy do letního semestru 13. - 24. 11. 2017
Přihlášení k bakalářským i magisterským státním závěrečným zkouškám do 30. 11. 2017
Zimní prázdniny 23. 12. 2017 - 1. 1. 2018
Odevzdání diplomových a bakalářských prací do 9. 1. 2018
Zkouškové období (5 týdnů)*** 15. 1. - 18. 2. 2018
Zápisy do letního semestru 29. 1. - 19. 2. 2018
Státní závěrečné zkoušky  - zimní termín 29. 1. - 9. 2. 2018

* Sudost/lichost výukových týdnů se řídí sudostí/lichostí týdnů kalendářních, počínaje 1. týdnem výuky (od 2. 10.), který je pro výuku sudý. V důsledku toho je týden od 2. 1. 2018 je lichý, týden od 8. 1. 2018 sudý.

** přípravné období pro zahraniční studenty začíná 14 dní před zahájením akademického roku

*** zápočty, klasifikované zápočty i zkoušky je nutno získat nejpozději do 18. 2. 2018

Svátky: 17. 11. 2017 (PÁ), 1.1. 2018 (PO)

Letní semestr

Počet výukových týdnů: 14
(1. týden výuky je sudý)
19. 2. - 27. 5. 2018
Rozdělování studentů 1. ročníků bakalářského studia do bakalářských oborů 12. 3. - 30. 3. 2018
Promoce bakalářů i inženýrů - jarní termín 29. 3. 2018
Podání přihlášek k přijímacímu řízení do bakalářských i magisterských programů pro akademický rok 2018/2019 do 30. 3. 2018
Předběžné zápisy do zimního semestru ak.r. 2018/2019 16. 4. - 27. 4. 2018
Přihlášení k bakalářským i magisterským státním závěrečným zkouškám do 30. 4. 2018
Rektorský den 16. 5. 2018 (ST)
Odevzdání bakalářských a diplomových prací do 25. 5. 2018
Přijímací zkoušky do magisterských programů pro akademický rok 2018/2019 (v oborových komisích) 28. 5. - 8. 6. 2018
Zkouškové období (předprázdninový termín - 5 týdnů) 28. 5. - 1. 7. 2018
Zápisy vyšších ročníků bakalářského i magisterského studia do akademického roku 2018/2019 11. 6. - 28. 9. 2018
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu - letní termín 11. 6. - 22. 6. 2018
Státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu - letní termín 11. 6. - 29. 6. 2018
Přijímací zkoušky do bakalářských programů pro akademický rok 2018/2019
 - náhradní termín přijímací zkoušky
13. 6. 2018
21. 6. 2018
Zápisy do prvního ročníku prezenční i kombinované formy bakalářského studia pro akademický rok 2018/2019 (předprázdninový termín) 22. 6. 2018
Zápis studentů do 1. ročníku prezenční i kombinované formy magisterského studia (předprázdninový termín) 29. 6. 2018
Letní prázdniny (9 týdnů) 2. 7. - 2. 9. 2018
Promoce bakalářů i inženýrů - letní termín 29. 8. - 31. 8. 2018
Zkouškové období (poprázdninový termín, určeno pro opravné zkoušky - 1 týden)*** 3. 9. - 7. 9. 2018
Opravný termín pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském i magisterském studiu z června 2018 (pouze odborná část, podle návrhu státnicových komisí) 3. 9. - 7. 9. 2018
(podle možností kateder)
Zápisy do prvního ročníku prezenční i kombinované formy bakalářského studia pro akademický rok 2018/2019 (poprázdninový termín) 13. 9. 2018
Zápisy do prvního ročníku prezenční i kombinované formy magisterského studia pro akademický rok 2018/2019 (poprázdninový termín) 18. 9. 2018
Náhradní termín zápisu do prvního ročníku prezenční formy bakalářského studia pro akademický rok 2018/2019 (pro zcela výjimečné případy) 24. 9. 2018
Konec akademického roku 2017/2018 30. 9. 2018

*** zápočty, klasifikované zápočty i zkoušky je nutno získat nejpozději do 7. 9. 2018

Svátky: 30. 3. (PÁ), 2. 4. (PO), 1. 5. (ÚT), 8. 5. (ÚT)
Rektorský den: 16. 5. 2018 (ST)
Náhradní výuka: ČT 17.5 úterní výuka, lichý týden

 

Ostatní

Zahájení akademického roku 2018/2019 1. 10. 2018
Imatrikulace studentů 1. ročníku pro akademický rok 2018/2019 19. 10. 2018
Přihlášení k bakalářským i magisterským státním závěrečným zkouškám do 30. 11. 2018
Odevzdání diplomových prací do 7. 1. 2019
Odevzdání bakalářských prací do 8. 1. 2019
Státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu - zimní termín
(odevzdání diplomové práce: do 7. 1. 2019)
28. 1. - 8. 2. 2019
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu - zimní termín
(odevzdání bakalářské práce: do 8. 1. 2019)
4. 2. - 8. 2. 2019

27. 1. 2017 projednáno AS FEL

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., v. r., děkan

Kalendář Termíny FEL

 Procesní portál Procesní diagramy