Časový plán akademického roku 2016/2017 FEL ČVUT

Zimní semestr

Počet výukových týdnů: 14
(1. týden výuky je sudý)(*)
3. 10. 2016 - 15. 1. 2017
Zahájení akademického roku 1. 10. 2016
Imatrikulace studentů 1. ročníku v Betlémské kapli 6. 10. 2016
Děkanský den 18. 11. 2016
Předběžné zápisy do letního semestru 14. - 25. 11. 2016
Přihlášení k bakalářským i magisterským státním závěrečným zkouškám 30. 11. 2016
Zimní prázdniny 23. 12. 2016 - 1. 1. 2017
Odevzdání diplomových prací 9. 1. 2017
Odevzdání bakalářských prací 10. 1. 2017
Zkouškové období (5 týdnů) * 16. 1. - 19. 2. 2017
Zápisy do letního semestru 30. 1. - 20. 2. 2017
Státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu - zimní termín (odevzdání diplomové práce: do 9. 1. 2017) 30. 1. - 10. 2. 2017
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu - zimní termín (odevzdání bakalářské práce: do 10. 1. 2017) 6. 2. - 10. 2. 2017

* zápočty, klasifikované zápočty i zkoušky je nutno získat nejpozději do 19. 2. 2017

Svátky: 28. 10. (PÁ), 17. 11. (ČT) a 23. 12. (PÁ, prázdniny) - výuka odpadá

Náhradní výuka: 16. 11. (ST) - výuka jako PÁ sudý, 19. 12. (PO) – výuka jako v PÁ lichý

(*) Sudost/lichost výukových týdnů se řídí sudostí/lichostí týdnů kalendářních, počínaje 1. týdnem výuky (od 3.10), který je pro výuku sudý. V důsledku toho je týden od 2.1.2017 je lichý, týden od 9.1.2017 sudý.

Letní semestr

Počet výukových týdnů: 14
(1. týden výuky je sudý)
20. 2. - 28. 5. 2017
Rozdělování studentů 1. ročníků BS do bakalářských oborů 13. 3. - 31. 3. 2017
Promoce bakalářů i inženýrů - jarní termín 30. 3. 2017
Podání přihlášek k přijímacímu řízení do bakalářských i magisterských programů pro akademický rok 2017/2018 do 31. 3. 2017
Předběžné zápisy do zimního semestru ak.r. 2017/2018 17. 4. - 28. 4. 2017
Přihlášení k bakalářským i magisterským státním závěrečným zkouškám 30. 4. 2017
Rektorský den 17. 5. 2017 (ST)
Odevzdání bakalářských a diplomových prací 26. 5. 2017
Přijímací zkoušky do magisterských programů pro akademický rok 2017/2018 (v oborových komisích) 29. 5. - 9. 6. 2017
Zkouškové období (předprázdninový termín - 5 týdnů) 29. 5. - 2. 7. 2017
Zápisy vyšších ročníků BS i MS do akademického roku 2017/2018 12. 6. - 30. 9. 2017
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském a magisterském studiu - letní termín (odevzdání bakalářské a diplomové práce: do 26. 5. 2017) 12. 6. - 23. 6. 2017
Přijímací zkoušky do bakalářských programů pro akademický rok 2017/2018
 - náhradní termín přijímací zkoušky
14. 6. - 15. 6. 2017
22. 6. 2017
Zápisy do prvního ročníku prezenční i kombinované formy BS pro akademický rok 2017/2018 (předprázdninový termín) 23. 6. 2017
Zápis studentů do 1. ročníku prezenční i kombinované formy magisterského studia (předprázdninový termín) 3. 7. 2017
Letní prázdniny (9 týdnů) 3. 7. - 3. 9. 2017
Promoce bakalářů i inženýrů - letní termín 30. 8. - 1. 9. 2017
Zkouškové období (poprázdninový termín, určeno pro opravné zkoušky - 1 týden)** 4. 9. - 8. 9. 2017
Opravný termín pro státní závěrečné zkoušky v BS i MS z června 2017 (pouze odborná část, podle návrhu státnicových komisí) 4. 9. - 8. 9. 2017
(podle možností kateder)
Zápisy do prvního ročníku prezenční i kombinované formy BS pro akademický rok 2017/2018 (poprázdninový termín) 14. 9. 2017
Zápisy do prvního ročníku prezenční i kombinované formy navazujícího MS pro akademický rok 2017/2018 (poprázdninový termín) 19. 9. 2017
Náhradní termín zápisu do prvního ročníku prezenční formy BS pro akademický rok 2017/2018 (pro zcela výjimečné případy) 25. 9. 2017
Konec akademického roku 2016/2017 30. 9. 2017

** zápočty, klasifikované zápočty i zkoušky je nutno získat nejpozději do 8. 9. 2017

Svátky: 14. 4. (PÁ), 17. 4. (PO), 1. 5. (PO), 8. 5. (PO)
Rektorský den: 17. 5. 2017 (ST)
Náhradní výuka: 2. 5. (ÚT) – výuka jako v PO sudé; 11. 5. (ČT) – výuka jako v PO liché

 

Ostatní

Zahájení akademického roku 2017/2018 1. 10. 2017
Imatrikulace studentů 1. ročníku pro akademický rok 2017/2018 v Betlémské kapli 12. 10. 2017
Přihlášení k bakalářským i magisterským státním závěrečným zkouškám 30. 11. 2017
Odevzdání diplomových prací 8. 1. 2018
Odevzdání bakalářských prací 9. 1. 2018
Státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu - zimní termín
(odevzdání diplomové práce: do 8. 1. 2018)
29. 1. - 2. 2. 2018
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu - zimní termín
(odevzdání bakalářské práce: do 9. 1. 2018)
5. 2. - 9. 2. 2018

5. 2. 2016 projednáno AS FEL

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., v. r., děkan

Kalendář Termíny FEL

 Procesní portál Procesní diagramy