Časový plán akademického roku 2014/2015 FEL ČVUT

Zimní semestr

Počet výukových týdnů: 13 + 2 dny
(1. týden výuky lichý)
22. 9. - 23. 12. 2014
Zahájení akademického roku22. 9. 2014
Imatrikulace studentů 1. ročníku v Betlémské kapli14. 10. 2014
Předběžné zápisy do letního semestru3. - 21. 11. 2014
Zimní prázdniny24. 12. 2014 - 2. 1. 2015
Zkouškové období (6 týdnů)
5. 1. - 13. 2. 2015
Odevzdání diplomových prací a přihlášek k státním závěrečným zkouškám v magisterském studiu5. 1. 2015
Odevzdání bakalářských prací a přihlášek k státním závěrečným zkouškám v bakalářském studiu6. 1. 2015
Zápisy do letního semestru19. 1. - 17. 2. 2015
Státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu - zimní termín (odevzdání diplomové práce: do 5. 1. 2015)19. 1. - 23. 1. 2015
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu - zimní termín (odevzdání bakalářské práce: do 6. 1. 2015)26. 1. - 30. 1. 2015

Svátky: 28. 10. 2014 (ÚT) a 17. 11. 2014 (PO) (výuka odpadá)
Rektorské volno: 1. 10. 2014 od 16.00 (ST)

 

Letní semestr

Počet výukových týdnů: 14
(1. týden výuky lichý)
16. 2. - 22. 5. 2015
Rozdělování studentů 1. ročníků BS do bakalářských oborů9. 3. - 27. 3. 2015
Promoce bakalářů i inženýrů - jarní termín 18. - 19. 3. 2015
Podání přihlášek k přijímacímu řízení do bakalářských i magisterských programů pro akademický rok 2015/2016do 31. 3. 2015
Předběžné zápisy do zimního semestru ak.r. 2015/201613. 4. - 30. 4. 2015
Děkanský den3. 4. 2015 (PÁ)
Odevzdání diplomových prací a přihlášek k státním závěrečným zkouškám v magisterském studiu11. 5. 2015
Rektorský den13. 5. 2015 (ST)
Odevzdání bakalářských prací a přihlášek k státním závěrečným zkouškám v bakalářském studiu22. 5. 2015
Zkouškové období (předprázdninový termín - 5 týdnů)25. 5. - 26. 6. 2015
Přijímací zkoušky do magisterských programů pro akademický rok 2015/2016 (v oborových komisích)11. 5. - 29. 5. 2015
Státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu - letní termín (odevzdání diplomové práce: do 11. 5. 2015)1. 6. - 5. 6. 2015
Zápisy vyšších ročníků BS i MS do akademického roku 2015/2016 (předprázdninový termín)8. 6. - 19. 6. 2015
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu - letní termín (odevzdání bakalářské práce: do 22. 5. 2015)15. 6. - 26. 6. 2015
Přijímací zkoušky do bakalářských programů pro akademický rok 2015/2016
 - náhradní termín přijímací zkoušky
17. 6. - 19. 6. 2015*
25. 6. 2015
Zápisy do prvního ročníku prezenční i kombinované*** formy BS pro akademický rok 2015/2016 (předprázdninový termín)26. 6. 2015
Zápis studentů do 1. ročníku prezenční i kombinované*** formy magisterského studia2. 7. 2015
Letní prázdniny29. 6. - 28. 8. 2015
Promoce bakalářů i inženýrů26. - 28. 8. 2015
Zkouškové období (poprázdninový termín, určeno pro opravné zkoušky - 1 týden)**31. 8. - 4. 9. 2015
Opravný termín pro státní závěrečné zkoušky v BS i MS z června 2015 (pouze odborná část)31. 8. - 4. 9. 2015
(podle možností kateder)
Zápisy do prvního ročníku prezenční i kombinované*** formy BS pro akademický rok 2015/2016 (náhradní termín)3. 9. 2015
Zápisy vyšších ročníků BS i MS do akademického roku 2015/2016 (poprázdninový termín)7. 9. - 30. 9. 2015
Zápisy do prvního ročníku prezenční i kombinované*** formy navazujícího MS pro akademický rok 2015/2016 (náhradní termín)14. 9. 2015
Náhradní termín zápisu do prvního ročníku prezenční i kombinované*** formy BS pro akademický rok 2015/201618. 9. 2015
Konec akademického roku 2014/201530. 9. 2015

* dle termínu maturit

** zápočty, klasifikované zápočty i zkoušky je nutno získat nejpozději do 4. 9. 2015

*** v souvislosti se zavedením elektronického indexu od akad. r. 2015/2016

Svátky:6. 4. 2015 (PO), 1. 5. 2015 (PÁ) a 8. 5. 2015 (PÁ)
Náhrada výuky: v úterý 12. 5. 2015 bude výuka nahrazující pátek 1. 5. 2015 (lichý týden), v čtvrtek 2. 4. 2015 bude výuka nahrazující pátek 3. 4. 2015 (lichý týden)

 

Ostatní

Zahájení akademického roku 2015/2016 1. 10. 2015
Imatrikulace studentů 1. ročníku pro akademický rok 2015/2016 v Betlémské kapli30. 10. 2015
Přihlášení k bakalářským i magisterským státním závěrečným zkouškám30. 11. 2015
Odevzdání diplomových prací11. 1. 2016
Odevzdání bakalářských prací12. 1. 2016
Státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu - zimní termín
(odevzdání diplomové práce: do 11. 1. 2016)
1. 2. - 5. 2. 2016
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu - zimní termín
(odevzdání bakalářské práce: do 12. 1. 2016)
8. 2. - 12. 2. 2016

V Praze 10.1. 2014 projednáno AS FEL

*** Projednáno AS FEL dne 10. 6. 2015

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., v. r., děkan

Kalendář Termíny FEL

 Procesní portál Procesní diagramy