Časový plán akademického roku 2012/2013

Zimní semestr

Počet výukových týdnů: 14
(1. týden výuky sudý)
17. 9. - 21. 12. 2012
Zahájení akademického roku17. 9. 2012
Imatrikulace studentů 1. ročníku v Betlémské kapli3. 10. 2012
Předběžné zápisy do letního semestru5. - 23. 11. 2012
Zimní prázdniny22. 12. 2012 - 1. 1. 2013
Zkouškové období - 6 týdnů
Zápočty a klasifikované zápočty z předmětů zapsaných v zimním semestru v prezenční i kombinované formě nutno získat nejpozději do 8. 2. 2013.
2. 1. - 8. 2. 2013
Odevzdání diplomových prací a přihlášek k státním závěrečným zkouškám v magisterském studiu3. 1. 2013
Odevzdání bakalářských prací a přihlášek k státním závěrečným zkouškám v bakalářském studiu4. 1. 2013
Zápisy do letního semestru14. 1. - 11. 2. 2013
Státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu - zimní termín (odevzdání diplomové práce: do 3. 1. 2013)21. 1. - 25. 1. 2013
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu - zimní termín (odevzdání bakalářské práce: do 4. 1. 2013)28. 1. - 1. 2. 2013

Svátky: 28. 9. (PÁ)
Rektorské volno: bude případně upřesněno
Děkanský den: Výuku v pátek 21.12.2012 mohou vyučující zrušit, pakliže předem dohodnou se studenty vhodnou formu náhrady výuky.

 

Letní semestr

Počet výukových týdnů: 14
(1. týden výuky lichý)
11. 2. - 17. 5. 2013
Rozdělování studentů 1. ročníků BS do bakalářských oborů4. 3. - 22. 3. 2013
Promoce bakalářů i inženýrů - jarní termín 20. - 21. 3. 2013
Podání přihlášek k přijímacímu řízení do bakalářských i magisterských programů pro akademický rok 2013/2014do 31. 3. 2013
Děkanský den29. 3. 2013 (PÁ)
Předběžné zápisy do zimního semestru ak.r. 2013/20148. 4. - 26. 4. 2013
Odevzdání diplomových prací a přihlášek k státním závěrečným zkouškám v magisterském studiu10. 5. 2013
Rektorský den15. 5. 2013 (ST)
Odevzdání bakalářských prací a přihlášek k státním závěrečným zkouškám v bakalářském studiu24. 5. 2013
Zkouškové období - 6 týdnů (předprázdninový termín)20. 5. - 28. 6. 2013
Přijímací zkoušky do magisterských programů pro akademický rok 2013/2014 (v oborových komisích)13. 5. - 31. 5. 2013
Státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu - letní termín (odevzdání diplomové práce: do 10. 5. 2013)3. 6. - 7. 6. 2013
Zápisy vyšších ročníků BS i MS do akademického roku 2013/2014 (předprázdninový termín)10. 6. - 21. 6. 2013
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu - letní termín (odevzdání bakalářské práce: do 24. 5. 2013)17. 6. - 28. 6. 2013
Přijímací zkoušky do bakalářských programů pro akademický rok 2013/2014
 - náhradní termín přijímací zkoušky
19. 6. - 21. 6. 2013
27. 6. 2013*
Promoce inženýrů26. - 27. 6. 2013
Zápisy do prvního ročníku BS pro akademický rok 2013/2014 (předprázdninový termín)28. 6. 2013
Letní prázdniny (8 týdnů)1. 7. - 25. 8. 2013
Zkouškové období (poprázdninový termín)
Zápočty, klasifikované zápočty i zkoušky je nutno získat nejpozději do 30. 8. 2013.
26. 8. - 30. 8. 2013
Opravný termín pro státní závěrečné zkoušky v BS i MS z června 2013 (pouze odborná část)26. 8. - 30. 8. 2013
(podle možností kateder)
Promoce bakalářů28. - 29. 8. 2013
Zápisy do prvního ročníku BS pro akademický rok 2013/2014(poprázdninový termín)3. 9. 2013
Zápisy do prvního ročníku navazujícího MS pro akademický rok 2013/20145. nebo 6. 9. 2013 **
Zápisy vyšších ročníků BS i MS do akademického roku 2013/2014 (poprázdninový termín)9. 9. - 20. 9. 2013
Náhradní termín zápisu do prvního ročníku BS pro akademický rok 2013/201417. 9. 2013
Konec akademického roku 2012/201322. 9. 2013

* dle termínu maturit

** Individuální zájemci budou zapsáni do studia již v průběhu prázdnin v úředních hodinách SO, tedy každou středu od 9,00 - 11,00 hodin, počínaje 10. 7. 2013; lze i po e-mailové dohodě. Zápis předmětů bude však možný až v září.

Svátky: 1. 4. 2013 (PO), 1. 5. (ST) a 8. 5. (ST)
Děkanský den: 29. 3. 2013 (PÁ)
Rektorský den: 15. 5. 2013 (ST)

Přesun výuky: dne 2. 5. 2013 (ČT) bude výuka nahrazující středu (sudou) 1. 5. 2013, dne 7. 5. 2013 (ÚT) bude výuka nahrazující středu (lichou) 8. 5. 2013

 

Ostatní

Zahájení akademického roku 2013/2014 23. 9. 2013
Imatrikulace studentů 1. ročníku pro akademický rok 2013/2014 v Betlémské kapli15. 10. 2013
Odevzdání diplomových prací a přihlášek k státním závěrečným zkouškám v magisterském studiu2. 1. 2014
Odevzdání bakalářských prací a přihlášek k státním závěrečným zkouškám v bakalářském studiu3. 1. 2014
Státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu - zimní termín
(odevzdání diplomové práce: do 2. 1. 2014)
20. 1. - 24. 1. 2014
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu - zimní termín
(odevzdání bakalářské práce: do 3. 1. 2014)
27. 1. - 31. 1. 2014

V Praze 24. 2. 2012 projednáno senátem FEL

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., v. r., děkan