Časový plán akademického roku 2010/2011

Zimní semestr

Počet výukových týdnů: 14
(1. týden výuky sudý)
20. 9. - 23. 12. 2010
Zahájení akademického roku20. 9. 2010
Imatrikulace studentů 1. ročníku v Betlémské kapli6. 10. 2010
Rektorské volnobude případně upřesněno
Předběžné zápisy do letního semestru8. - 26. 11. 2010
Promoce bakalářů - podzimní termín2., 3. a 4. 11. 2010
Děkanský den23. 12. 2010
Zimní prázdniny27. 12. 2010 - 31. 12. 2010
Zkouškové období - 6 týdnů
Zápočty a klasifikované zápočty z předmětů zapsaných v zimním semestru v prezenční i kombinované formě nutno získat nejpozději do 11. 2. 2011.
3. 1. - 11. 2. 2011
Odevzdání diplomových prací a přihlášek k státním závěrečným zkouškám v magisterském studiu4. 1. 2011
Odevzdání bakalářských prací a přihlášek k státním závěrečným zkouškám v bakalářském studiu7. 1. 2011
Zápisy do letního semestru17. 1. - 14. 2. 2011
Státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu - zimní termín (odevzdání diplomové práce: do 4. 1. 2011)24. 1. - 28. 1. 2011
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu - zimní termín (odevzdání bakalářské práce: do 7. 1. 2011)31. 1. - 4. 2. 2011

Svátky: 28. 9. (ÚT), 28. 10. (ČT) a 17. 11. (ST)
Rektorské volno: bude případně upřesněno
Děkanský den: 23. 12. (ČT)

Přesun výuky: 20. 12. jako ČT

 

Letní semestr

Počet výukových týdnů: 14
(1. týden výuky lichý)
14. 2. - 20. 5. 2011
Rozdělování studentů 1. ročníků BS do bakalářských oborů7. 3. - 25. 3. 2011
Promoce bakalářů i inženýrů - jarní termín 23. - 24. 3. 2011
Podání přihlášek k přijímacímu řízení do bakalářských i magisterských programů pro akademický rok 2011/2012do 31. 3. 2011
Předběžné zápisy do zimního semestru ak.r. 2011/201211. 4. - 29. 4. 2011
Děkanský den22. 4. 2011 (PÁ)
Rektorský den11. 5. 2011 (ST)
Odevzdání diplomových prací a přihlášek k státním závěrečným zkouškám v magisterském studiu13. 5. 2011
Odevzdání bakalářských prací a přihlášek k státním závěrečným zkouškám v bakalářském studiu27. 5. 2011
Zkouškové období - 6 týdnů (předprázdninový termín)
 - pro studenty 3. ročníku BS
23. 5. - 1. 7. 2011
 - předtermíny: 2. 5. - 20. 5. 2011
Přijímací zkoušky do magisterského programu pro akademický rok 2011/2012 (v oborových komisích)16. 5. - 3. 6. 2011
Přijímací zkoušky do bakalářských programů pro akademický rok 2011/2012
 - náhradní termín přijímací zkoušky
8. 6. - 10. 6. 2011
 - 23. 6. 2011
Státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu - letní termín (odevzdání diplomové práce: do 13. 5. 2011)6. 6. - 10. 6. 2011
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu - letní termín (odevzdání bakalářské práce: do 27. 5. 2011)20. 6. - 1. 7. 2011
Zápisy vyšších ročníků BS i MS do akademického roku 2011/2012 (předprázdninový termín)13. 6. - 30. 6. 2011
Promoce inženýrů - letní termín29. - 30. 6. 2011
Zápisy do prvního ročníku BS pro akademický rok 2011/20121. 7. nebo 4. 7. 2011
Letní prázdniny (8 týdnů)4. 7. - 26. 8. 2011
Zkouškové období (poprázdninový termín)
Zápočty, klasifikované zápočty i zkoušky je nutno získat nejpozději do 2. 9. 2011.
29. 8. - 2. 9. 2011
Opravný termín pro státní závěrečné zkoušky v BS i MS z června 2011 (pouze odborná část, přihlášky nutno odevzdat nejpozději do 1. 7. 2011 na příslušné katedře)29. 8. - 1. 9. 2011
(podle možností kateder)
Zápisy vyšších ročníků BS i MS do akademického roku 2011/2012 (poprázdninový termín)29. 8. - 16. 9. 2011
Náhradní termín zápisu do prvního ročníku BS pro akademický rok 2011/20121. 9. 2011 (ve výjimečných případech 15. 9. 2011)
Zápisy do prvního ročníku navazujícího MS pro akademický rok 2011/20128. 9. a 9. 9. 2011

Svátky: 25. 4. 2011 (PO)
Děkanský den: 22. 4. 2011 (PÁ)
Rektorský den: 11. 5. 2011 (ST)

 

Ostatní

Zahájení akademického roku 2011/2012 19. 9. 2011
Imatrikulace studentů 1. ročníku pro akademický rok 2011/2012 v Betlémské kapli6. 10. 2011
Promoce bakalářů - podzimní termín1. - 3. 11. 2011
Odevzdání diplomových prací a přihlášek k státním závěrečným zkouškám v magisterském studiu3. 1. 2012
Odevzdání bakalářských prací a přihlášek k státním závěrečným zkouškám v bakalářském studiu6. 1. 2012
Státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu - zimní termín (odevzdání diplomové práce: do 3. 1. 2012)23. 1. - 27. 1. 2012
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu - zimní termín (odevzdání bakalářské práce: do 6. 1. 2012)30. 1. - 3. 2. 2012

V Praze 22. 10. 2010, projednáno senátem FEL v souladu s pokynem ministra Čj.: 26517/2010-20 ze dne 14.10.2010

prof. Ing. Boris Šimák, CSc., v. r., děkan