Časový plán akademického roku 2005/2006

Zimní semestr

 • Počet výukových týdnů: 14
  29. 9. 2005 - 21. 12. 2005
  2. 1. 2006 - 13. 1. 2006
 • Předběžné zápisy do letního semestru
  21. 11. 2005 - 9. 12. 2005
 • Zimní prázdniny
  22. 12. 2005 - 30. 12. 2005
 • Zkouškové období: 6 týdnů
  16. 1. 2006 - 24. 2. 2006
 • Zápisy do letního semestru v závislosti na počtu dosažených kreditů
  23. 1. 2006 - 24. 2. 2006
 • Zápočty a klasifikované zápočty z předmětů zapsaných v zimním semestru v prezenční i kombinované formě nutno získat nejpozději do 24. 2. 2006
 • Děkanský den
  2. ledna 2006

Letní semestr

 • Počet výukových týdnů: 14
  27. 2. 2006 - 2. 6. 2006
 • Předběžné zápisy do zimního semestru
  24. 4. 2006 - 18. 5. 2006
 • Zkouškové období: 6 týdnů
  5. 6. 2006 - 30. 6. 2006
  4. 9. 2006 - 15. 9. 2006
 • Zápisy do školního roku 2006/2007 v závislosti na počtu dosažených kreditů
  19. 6. 2006 - 30. 6. 2006
  28. 8. 2006 - 22. 9. 2006
 • Zápočty a klasifikované zápočty z předmětů zapsaných v letním semestru v prezenční i kombinované formě nutno získat nejpozději do 15. 9. 2006.
 • Zkoušky z předmětů zapsaných v akademickém roce 2005/2006 v prezenční i kombinované formě nutno složit nejpozději do 15. 9. 2006.
 • Děkanský den
  14. dubna 2006

První souborná zkouška v magisterském programu dobíhajícího studia

 • 21. 4. 2006
 • 19. 9. 2006

Státní závěrečné zkoušky (bakalářské i magisterské) v dobíhajícím studiu

 • Zimní termín (odevzdání diplomové práce do 27. 1. 2006)
  20. 2. 2006 - 24. 2. 2006
 • Letní termín (odevzdání diplomové práce do 26. 5. 2006)
  19. 6. 2006 - 23. 6. 2006
 • Zimní termín (odevzdání diplomové práce do 19. 1. 2007)
  19. 2. 2007 - 23. 2. 2007

Státní závěrečné zkoušky v bakalářském programu strukturovaného studia

 • Letní termín (odevzdání bakalářské práce do 30. 6. 2006)
  11. 9. 2006 - 15. 9. 2006
 • Zimní termín (odevzdání bakalářské práce do 19. 1. 2007)
  12. 2. 2007 - 23.2. 2007

Dny bez výuky

 • Rektorský den
  17. 5. 2006 - středa
 • Děkanský den
  14. 4. 2006 - pátek
 • Svátky
  17.4.2006 (PO), 1. 5. 2006 (PO), 8.5. 2006 (PO)

Náhrady výuky

 • 4. 5. 2006 - výuka jako v pondělí
 • 9. 5. 2006 - výuka jako v pondělí