Časový plán akademického roku 2004/2005

Zimní semestr

 • Počet výukových týdnů: 14
  29. 9. 2004 - 21. 12. 2004
  3. 1. 2005 - 14. 1. 2005
 • Předběžné zápisy do letního semestru
  22. 11. 2004 - 10. 12. 2004
 • Zimní prázdniny
  22. 12. 2004 - 31. 12. 2004
 • Zkouškové období: 6 týdnů
  17. 1. 2005 - 25. 2. 2005
 • Zápisy do letního semestru v závislosti na počtu dosažených kreditů
  24. 1. 2005 - 25. 2. 2005
 • Zápočty a klasifikované zápočty z předmětů zapsaných v zimním semestru v prezenční i kombinované formě nutno získat nejpozději do 25. 2. 2005

Letní semestr

 • Počet výukových týdnů: 14
  28. 2. 2005 - 3. 6. 2005
 • Předběžné zápisy do zimního semestru
  25. 4. 2005 - 18. 5. 2005
 • Zkouškové období: 6 týdnů
  6. 6. 2005 - 1. 7. 2005
  5. 9. 2005 - 16. 9. 2005
 • Zápisy do školního roku 2005/2006 v závislosti na počtu dosažených kreditů
  20. 6. 2005 - 1. 7. 2005
  29. 8. 2005 - 23. 9. 2005
 • Zápočty a klasifikované zápočty z předmětů zapsaných v letním semestru v prezenční i kombinované formě nutno získat nejpozději do 16. 9. 2005.
 • Zkoušky z předmětů zapsaných v akademickém roce 2004/2005 v prezenční i kombinované formě nutno složit nejpozději do 16. 9. 2005.

První souborná zkouška

 • Podzimní termín
  26. 11. 2004
 • Jarní termín
  22. 4. 2005
 • Letní termíny
  1. 7. 2005
  20. 9. 2005

Státní závěrečné zkoušky (bakalářské i magisterské)

 • Zimní termín (odevzdání diplomové práce do 28. 1. 2005)
  21. 2. 2005 - 25. 2. 2005
 • Letní termín (odevzdání diplomové práce do 27. 5. 2005)
  20. 6. 2005 - 24. 6. 2005
 • Zimní termín (odevzdání diplomové práce do 20. 1. 2006)
  13. 2. 2006 - 17. 2. 2006

 • Ubytování v kolejích
  od 20. 9. 2004
 • Opuštění kolejí
  do 1. 7. 2005
 • Rektorský den
  11. 5. 2005
 • Děkanský den
  25. 3. 2005
 • Přijímací zkoušky do školního roku 2005/2006
  13. 6. 2005 - 17. 6. 2005

Státní svátky:

 • 28. září 2004 - úterý
 • 28. října 2004 - čtvrtek
 • 17. listopadu 2004 - středa
 • 28. března 2005 - Velikonoční pondělí