Časový plán akademického roku 2003/2004

Zimní semestr

 • Počet výukových týdnů: 14
  29. 9. 2003 - 19. 12. 2003
  5. 1. 2004 – 16. 1. 2004
 • Předběžné zápisy do letního semestru
  24. 11. 2003 – 11.12. 2003
 • Zimní prázdniny
  22. 12. 2003 – 2. 1. 2004
 • Zkouškové období: 6 týdnů
  19. 1. 2004 – 27. 2. 2004
 • Zápisy do letního semestru v závislosti na počtu dosažených kreditů
  19. 1. 2004 – 27. 2. 2004
 • Zápočty a klasifikované zápočty z předmětů zapsaných v zimním semestru v prezenční i kombinované formě nutno získat nejpozději do 27. 2. 2004

Letní semestr

 • Počet výukových týdnů: 14
  1. 3. 2004 – 4. 6. 2004
 • Předběžné zápisy do zimního semestru
  26. 4. 2004 – 21. 5. 2004
 • Zkouškové období: 6 týdnů
  7. 6. 2004 – 2. 7. 2004
  30. 8. 2004 – 10. 9. 2004
 • Zápisy do školního roku 2003-2004 v závislosti na počtu dosažených kreditů
  14. 6. 2004 - 2. 7. 2004
  30. 8. 2004 - 24. 9. 2004
 • Zápočty a klasifikované zápočty z předmětů zapsaných v letním semestru v prezenční i kombinované formě nutno získat nejpozději do 10. 9. 2004.
 • Zkoušky z předmětů zapsaných v akademickém roce 2003/2004 v prezenční i kombinované formě nutno složit nejpozději do 10. 9. 2004.

První souborná zkouška

 • Podzimní termín
  21. 11. 2003
 • Jarní termín
  16. 4. 2004
 • Letní termíny
  8. 7. 2004
  14. 9. 2004

Státní závěrečné zkoušky (bakalářské i magisterské)

 • Zimní termín (odevzdání diplomové práce do 23. 1. 2004)
  16. 2. 2004 - 20. 2. 2004
 • Letní termín (odevzdání diplomové práce do 21. 5. 2004)
  21. 6. 2004 - 25. 6. 2004
 • Zimní termín (odevzdání diplomové práce do 23. 1. 2004)
  14. 2. 2005 - 18. 2. 2005

 • Ubytování v kolejích
  od 22. 9. 2003
 • Opuštění kolejí
  do 2. 7. 2004
 • Rektorský den
  12. 5. 2004
 • Děkanský den
  9. 4. 2004
 • Přijímací zkoušky do školního roku 2004/2005
  14. 6. 2004 - 18. 6. 2004