Ekvivalence předmětů

Motivace

Z různých důvodů vznikají v katalogu předmětů nové záznamy - předměty s novým kódem. Jsou ale považovány za ekvivalentní s předměty s jinými kódy. Tyto předměty nemohou být stejné úplně ve všech atributech, protože pak by nebyl důvod zavádět nový kód, ale jsou považovány za totožné pro účely vybraných kontrol, v této chvíli zejména kontrol zápisu. Aby tato "identita" nebo "ekvivalence" předmětů mohla být v kontrolách zohledněna, je zavedena relace ekvivalence předmětů.

Definice

Ekvivalence předmětů je definována jako relace, která je
 • symetrická (je-li A ekvivalentní s B, je také B ekvivalentní s A)
 • reflexivní (předmět je ekvivalentní sám se sebou)
 • tranzitivní (je-li A ekvivalentní s B a B ekvivalentní s C, je také A ekvivalentní s C).
Z uvedených vlastností plyne, že předměty se rozpadají do navzájem disjunktních tříd ekvivalence. To umožňuje v kontrolách např. počtu zápisů použít namísto identifikace předmětu identifikaci třídy ekvivalence. Jsou-li dva předměty ekvivalentní, počítají se jako jeden předmět v těchto kontrolách:
 • zapisovaný předmět student dosud neabsolvoval (jsou-li tedy předměty XY a YZ ekvivalentní, není nutné mezi nimi nastavovat starší vztah zastupitelnosti, protože ta platí automaticky)
 • předmět není zapisován potřetí
 • žádný předmět v příštím semestru není zapsán víc než 2x
 • žádný předmět zapsaný v příštím semestru nebyl dříve absolvován
 • žádný povinný předmět nevyčerpal počet povolených zapsání - za předpokladu, že je u každého "ekvivalentu" uvedena role označující povinný předmět.
Poznámky: Jsou-li tedy předměty XY a YZ ekvivalentní:
 • není nutné mezi nimi nastavovat starší vztah zastupitelnosti, protože ta platí automaticky
 • zapíše-li si student poprvé předmět XY a nesplní ho, může si podruhé zapsat buď předmět XY nebo YZ a i pro předmět YZ se bude jednat o druhé zapsání,
 • zapíše-li si student poprvé povinný, nebo povinně volitelný předmět XY a nesplní ho, může si již jenom jednou zapsat buď předmět XY nebo YZ. Pokud ani na toto druhé zapsání předmět nesplní, student již nebude mít šanci tento povinný předmět splnit, a tudíž nemůže splnit studijní plán,
 • ve stejném semestru si student nemůže zapsat oba předměty XY a YZ,
 • zapíše-li si student poprvé předmět XY a splní ho, nemůže si již zapsat předmět YZ.