Problémy se zápisem předmětu s vyčerpanou kapacitou

Jestliže má student zájem zapsat si předmět, jehož kapacita je již vyčerpána, musí o toto v období zápisů požádat na katedře zajišťující výuku předmětu. Jenom studijní referent/rozvrhář příslušné katedry může případně do seznamu studentů již v KOSu na předmět zapsaných přidávat další studenty (případně i nad stanovenou kapacitu předmětu).

Referentka SO nemá v tomto případě možnost vyhovět.