Doložení žádostí podávaných na PEO ze zdravotních důvodů

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 20/2008 (aktualizováno 16. 9. 2009)

Žádosti studentů týkající se veškerých úlev ze Studijního a zkušebního řádu ČVUT, v nichž se studenti odvolávají na zdravotní důvody, je nutné dokládat výhradně lékařskou zprávou od praktického či odborného lékaře, případně z nemocničního zařízení (s podpisem a razítkem příslušného lékaře), v níž musí být uvedeny následující údaje:

  • den vzniku neschopnosti ke studiu
  • údaje o zjištěném zdravotním stavu
  • údaje o dosavadní léčbě
  • den ukončení neschopnosti ke studiu
  • doporučení k případnému dalšímu poskytování zdravotní péče či úlevám ve studiu.

Žádný jiný typ potvrzení nebude v této souvislosti akceptován.

prof. RNDr. Marie Demlová, CSc., v. r., proděkanka
doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan


Upraveno v souladu se SZŘ ČVUT platným od 1. 10. 2017.