Na základě předběžného zápisu provedou rozvrháři kateder (se souhlasem vedoucího katedry) následující:

  • u předmětů s poptávkou přesahující prostorové a lidské kapacity katedry budou zájemci sestupně uspořádáni především
    • podle role předmětu v jejich studijních plánech
    • podle aritmetického studijního průměru, dosaženého za klasifikované předměty v průběhu celého studia v aktuálním studijním programu
  • studentům, kteří skončí v uspořádaném seznamu "pod čarou", bude předběžný zápis předmětu zrušen.