V KOSu rozlišujeme tyto vztahy předmětů

Zkratka Název Popis Význam
P P prerekvizita Pro zápis vybraného předmětu je požadován v některém z předchozích semestrů zápis tohoto předmětu: Měkká prerekvizita. Předmět B je prerekvizitou typu "P" předmětu A, jestliže předmět B musí být zapsán dříve (v některém z dřívějších semestrů) než předmět A. Stačí pouhé zapsání bez klasifikace.
Z Z prerekvizita Podmínkou zápisu na daný předmět je, že student získal v některém z předchozích semestrů zápočet z předmětu: Střední prerekvizita. Předmět B je prerekvizitou typu "Z" předmětu A, jestliže podmínkou pro zápis předmětu A je získání zápočtu z předmětu B v některém z dřívějších semestrů.
A A prerekvizita Podmínkou zápisu na daný předmět je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět: Tvrdá prerekvizita. Předmět B je prerekvizitou typu "A" předmětu A, jestliže podmínkou pro zápis předmětu A je úspěšné absolvování předmětu B v některém z dřívějších semestrů.
K Korekvizita Vybraný předmět musí být zapsán nejpozději současně s: Předmět B je korekvizitou předmětu A, jestliže předmět B musí být zapsán v dříve (v některém z předcházejících semestrů) nebo současně (v témže semestru) s předmětem A. Tedy bez vazby na případnou klasifikaci.
N Zákaz zápisu Vybraný předmět nesmí být zapsán současně s: Předmět B je ve vztahu "zákaz zápisu" k předmětu A, jestliže předmět A nesmí být zapsán, pokud již byl zapsán (v témže semestru nebo v předchozích semestrech) předmět B. Tento vztah není symetrický.
Q Předchozí klasifikace Vybraný předmět musí být absolvován dříve, než: Předmět B je ve vztahu "předchozí klasifikace" k předmětu A, jestliže datum absolvování předmětu B musí být před datem absolvování předmětu A. (nelze zapsat klasifikaci z A, jestliže není zapsaná klasifikace z B). Předmět je absolvovaný, jestliže student ukončil podle předepsaného zakončení (Z, KZ, Z+ZK, ZK)
R Náhrada Vybraný předmět je náhradou za (zastupuje) tyto: Nechť student má ve svém studijním plánu předmět B. Jestliže je nastaven vztah "předmět A je náhradou za předmět B", potom při kontrole studijních plánů studenta je předmět B považován za studentem absolvovaný i tehdy, když student neabsolvoval předmět B, ale absolvoval předmět A. Vztah není symetrický.

Vztahy P,A,Z,K,N jsou kontrolovány při kontrole zápisu a při pokusu o zápis předmětu.