Časový plán akademického roku 2015/2016 FEL ČVUT

Zimní semestr

Počet výukových týdnů: 13 + 4 dny
(1. týden výuky sudý - 1. a 2. 10.)
1. 10. 2015 - 17. 1. 2016
Zahájení akademického roku 1. 10. 2015
Imatrikulace studentů 1. ročníku v Betlémské kapli 30. 10. 2015
Předběžné zápisy do letního semestru 16. - 27. 11. 2015
Přihlášení k bakalářským i magisterským státním závěrečným zkouškám 30. 11. 2015
Zimní prázdniny 23. 12. 2015 - 3. 1. 2016
Odevzdání diplomových prací 11. 1. 2016
Odevzdání bakalářských prací 12. 1. 2016
Zkouškové období (5 týdnů) * 18. 1. - 21. 2. 2016
Zápisy do letního semestru 1. 2. - 22. 2. 2016
Státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu - zimní termín (odevzdání diplomové práce: do 11. 1. 2016) 1. 2. - 5. 2. 2016
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu - zimní termín (odevzdání bakalářské práce: do 12. 1. 2016) 8. 2. - 12. 2. 2016

* zápočty, klasifikované zápočty i zkoušky je nutno získat nejpozději do 21. 2. 2016

Svátky: 28. 10. 2015 (ST) a 17. 11. 2015 (ÚT) (výuka odpadá)
Náhradní výuka: 11. 1. 2016 (PO) je středeční rozvrh (sudý týden)

 

Letní semestr

Počet výukových týdnů: 14
(1. týden výuky sudý)
22. 2. - 29. 5. 2016
Rozdělování studentů 1. ročníků BS do bakalářských oborů 14. 3. - 1. 4. 2016
Promoce bakalářů i inženýrů - jarní termín 16. - 17. 3. 2016
Podání přihlášek k přijímacímu řízení do bakalářských i magisterských programů pro akademický rok 2016/2017 do 31. 3. 2016
Předběžné zápisy do zimního semestru ak.r. 2016/2017 18. 4. - 29. 4. 2016
Přihlášení k bakalářským i magisterským státním závěrečným zkouškám 30. 4. 2016
Rektorský den 11. 5. 2016 (ST)
Odevzdání bakalářských a diplomových prací 27. 5. 2016
Přijímací zkoušky do magisterských programů pro akademický rok 2016/2017 (v oborových komisích) 30. 5. - 10. 6. 2016
Zkouškové období (předprázdninový termín - 5 týdnů) 30. 5. - 3. 7. 2016
Zápisy vyšších ročníků BS i MS do akademického roku 2016/2017 13. 6. - 30. 9. 2016
Přijímací zkoušky do bakalářských programů pro akademický rok 2016/2017
 - náhradní termín přijímací zkoušky
15. 6. - 17. 6. 2016
23. 6. 2016
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském a magisterském studiu - letní termín (odevzdání bakalářské a diplomové práce: do 27. 5. 2016) 13. 6. - 24. 6. 2016
Zápisy do prvního ročníku prezenční i kombinované formy BS pro akademický rok 2016/2017 (předprázdninový termín) 24. 6. 2016
Zápis studentů do 1. ročníku prezenční i kombinované formy magisterského studia (předprázdninový termín) 1. 7. 2016
Letní prázdniny (9 týdnů) 4. 7. - 4. 9. 2016
Promoce bakalářů i inženýrů - letní termín 30. 8. - 1. 9. 2016
Zkouškové období (poprázdninový termín, určeno pro opravné zkoušky - 1 týden)* 5. 9. - 9. 9. 2016
Opravný termín pro státní závěrečné zkoušky v BS i MS z června 2016 (pouze odborná část, podle návrhu státnicových komisí) 5. 9. - 9. 9. 2016
(podle možností kateder)
Zápisy do prvního ročníku prezenční i kombinované formy BS pro akademický rok 2016/2017 (poprázdninový termín) 15. 9. 2016
Zápisy do prvního ročníku prezenční i kombinované formy navazujícího MS pro akademický rok 2016/2017 (poprázdninový termín) 20. 9. 2016
Náhradní termín zápisu do prvního ročníku prezenční formy BS pro akademický rok 2016/2017 (pro zcela výjimečné případy) 26. 9. 2016
Konec akademického roku 2015/2016 30. 9. 2016

* zápočty, klasifikované zápočty i zkoušky je nutno získat nejpozději do 9. 9. 2016

Svátky: 25. 3. 2016 (PÁ), 28. 3. 2016 (PO)
Rektorský den: 11. 5. 2016 (ST)

 

Ostatní

Zahájení akademického roku 2016/2017 1. 10. 2016
Imatrikulace studentů 1. ročníku pro akademický rok 2016/2017 v Betlémské kapli 6. 10. 2016
Přihlášení k bakalářským i magisterským státním závěrečným zkouškám 30. 11. 2016
Odevzdání diplomových prací 9. 1. 2017
Odevzdání bakalářských prací 10. 1. 2017
Státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu - zimní termín
(odevzdání diplomové práce: do 9. 1. 2017)
30. 1. - 3. 2. 2017
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu - zimní termín
(odevzdání bakalářské práce: do 10. 1. 2017)
6. 2. - 10. 2. 2017

6. 2. 2015 projednáno AS FEL, úprava 17. 9. 2015, projednáno AS FEL dne 10. 10. 2015, úprava 13.11.2015, projednáno AS FEL

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., v. r., děkan

Kalendář Termíny FEL

 Procesní portál Procesní diagramy