Časový plán akademického roku 2013/2014

Zimní semestr

Počet výukových týdnů: 14*
(1. týden výuky lichý)
23. 9. - 3. 1. 2014
Zahájení akademického roku23. 9. 2013
Imatrikulace studentů 1. ročníku v Betlémské kapli15. 10. 2013
Předběžné zápisy do letního semestru4. - 22. 11. 2013
Zimní prázdniny23. 12. 2013 - 1. 1. 2014
Zkouškové období (6 týdnů)
6. 1. - 14. 2. 2014
Odevzdání diplomových prací a přihlášek k státním závěrečným zkouškám v magisterském studiu2. 1. 2014
Odevzdání bakalářských prací a přihlášek k státním závěrečným zkouškám v bakalářském studiu3. 1. 2014
Zápisy do letního semestru20. 1. - 17. 2. 2014
Státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu - zimní termín (odevzdání diplomové práce: do 2. 1. 2014)20. 1. - 24. 1. 2014
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu - zimní termín (odevzdání bakalářské práce: do 3. 1. 2014)27. 1. - 31. 1. 2014

* poslední týden semestru je dvoudenní (2. a 3. leden 2014)

Svátky: 28. 10. 2013 (PO)

 

Letní semestr

Počet výukových týdnů: 14
(1. týden výuky sudý)
17. 2. - 23. 5. 2014
Rozdělování studentů 1. ročníků BS do bakalářských oborů10. 3. - 28. 3. 2014
Promoce bakalářů i inženýrů - jarní termín 19. - 20. 3. 2014
Podání přihlášek k přijímacímu řízení do bakalářských i magisterských programů pro akademický rok 2014/2015do 31. 3. 2014
Předběžné zápisy do zimního semestru ak.r. 2014/201514. 4. - 30. 4. 2014
Děkanský den18. 4. 2014 (PÁ)
Odevzdání diplomových prací a přihlášek k státním závěrečným zkouškám v magisterském studiu12. 5. 2014
Rektorský den14. 5. 2014 (ST)
Odevzdání bakalářských prací a přihlášek k státním závěrečným zkouškám v bakalářském studiu23. 5. 2014
Zkouškové období (předprázdninový termín - 5 týdnů)26. 5. - 27. 6. 2014
Přijímací zkoušky do magisterských programů pro akademický rok 2014/2015 (v oborových komisích)12. 5. - 30. 5. 2014
Státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu - letní termín (odevzdání diplomové práce: do 12. 5. 2014)2. 6. - 6. 6. 2014
Zápisy vyšších ročníků BS i MS do akademického roku 2014/2015 (předprázdninový termín)9. 6. - 20. 6. 2014
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu - letní termín (odevzdání bakalářské práce: do 23. 5. 2014)16. 6. - 26. 6. 2014
Přijímací zkoušky do bakalářských programů pro akademický rok 2014/2015
 - náhradní termín přijímací zkoušky
18. 6. - 20. 6. 2014*
26. 6. 2014
Zápisy do prvního ročníku BS pro akademický rok 2014/2015 (předprázdninový termín)27. 6. 2014
Zápis studentů do 1. ročníku prezenční formy magisterského studia3. nebo 4. 7. 2014
Letní prázdniny30. 6. - 29. 8. 2014
Promoce inženýrů a bakalářů27. - 29. 8. 2014
Zkouškové období (poprázdninový termín, určeno pro opravné zkoušky - 1 týden)**1. 9. - 5. 9. 2014
Opravný termín pro státní závěrečné zkoušky v BS i MS z června 2014 (pouze odborná část)1. 9. - 5. 9. 2014
(podle možností kateder)
Zápisy do prvního ročníku BS pro akademický rok 2014/2015(poprázdninový termín)2. 9. 2014
Zápisy vyšších ročníků BS i MS do akademického roku 2014/2015 (poprázdninový termín)3. 9. - 19. 9. 2014
Zápisy do prvního ročníku navazujícího MS pro akademický rok 2014/201510. 9. 2014
Náhradní termín zápisu do prvního ročníku BS pro akademický rok 2014/201518. 9. 2014
Konec akademického roku 2013/201419. 9. 2014

* dle termínu maturit

** zápočty, klasifikované zápočty i zkoušky je nutno získat nejpozději do 5. 9. 2014

Svátky:21. 4. 2014 (PO), 1. 5. 2014 (ČT) a 8. 5. 2014 (ČT)
Náhrada výuky: v úterý 29. 4. 2014 bude výuka nahrazující čtvrtek 1. 5. 2014

 

Ostatní

Zahájení akademického roku 2014/2015 22. 9. 2014
Imatrikulace studentů 1. ročníku pro akademický rok 2014/2015 v Betlémské kapli14. 10. 2014
Odevzdání diplomových prací a přihlášek k státním závěrečným zkouškám v magisterském studiu2. 1. 2015
Odevzdání bakalářských prací a přihlášek k státním závěrečným zkouškám v bakalářském studiu5. 1. 2015
Státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu - zimní termín
(odevzdání diplomové práce: do 2. 1. 2015)
19. 1. - 23. 1. 2015
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu - zimní termín
(odevzdání bakalářské práce: do 5. 1. 2015)
26. 1. - 30. 1. 2015

V Praze 1. 2. 2013 projednáno AS FEL, úprava 20. 9. 2013

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., v. r., děkanProcesní portál Procesní diagramy