Časový plán akademického roku 2011/2012

Zimní semestr

Počet výukových týdnů: 14
(1. týden výuky sudý)
19. 9. - 23. 12. 2011
Zahájení akademického roku19. 9. 2011
Imatrikulace studentů 1. ročníku v Betlémské kapli6. 10. 2011
Rektorské volnobude případně upřesněno
Předběžné zápisy do letního semestru7. - 25. 11. 2011
Promoce bakalářů - podzimní termín1., 2. a 3. 11. 2011
Děkanský den18. 11. 2011
Zimní prázdniny26. 12. 2011 - 1. 1. 2012
Zkouškové období - 6 týdnů
Zápočty a klasifikované zápočty z předmětů zapsaných v zimním semestru v prezenční i kombinované formě nutno získat nejpozději do 10. 2. 2012.
2. 1. - 10. 2. 2012
Odevzdání diplomových prací a přihlášek k státním závěrečným zkouškám v magisterském studiu3. 1. 2012
Odevzdání bakalářských prací a přihlášek k státním závěrečným zkouškám v bakalářském studiu6. 1. 2012
Zápisy do letního semestru16. 1. - 13. 2. 2012
Státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu - zimní termín (odevzdání diplomové práce: do 3. 1. 2012)23. 1. - 27. 1. 2012
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu - zimní termín (odevzdání bakalářské práce: do 6. 1. 2012)30. 1. - 3. 2. 2012

Svátky: 28. 9. (ST), 28. 10. (PÁ) a 17. 11. (ČT)
Rektorské volno: bude případně upřesněno
Děkanský den: 18. 11. (PÁ)

Přesun výuky: 19. 12. (PO) - výuka jako v pátek lichého týdne

 

Letní semestr

Počet výukových týdnů: 14
(1. týden výuky lichý)
13. 2. - 18. 5. 2012
Rozdělování studentů 1. ročníků BS do bakalářských oborů5. 3. - 23. 3. 2012
Promoce bakalářů i inženýrů - jarní termín 21. - 22. 3. 2012
Podání přihlášek k přijímacímu řízení do bakalářských i magisterských programů pro akademický rok 2012/2013do 31. 3. 2012
Děkanský den6. 4. 2012 (PÁ)
Předběžné zápisy do zimního semestru ak.r. 2012/201310. 4. - 27. 4. 2012
Odevzdání diplomových prací a přihlášek k státním závěrečným zkouškám v magisterském studiu11. 5. 2012
Rektorský den16. 5. 2012 (ST)
Odevzdání bakalářských prací a přihlášek k státním závěrečným zkouškám v bakalářském studiu25. 5. 2012
Zkouškové období - 6 týdnů (předprázdninový termín)21. 5. - 29. 6. 2012
Přijímací zkoušky do magisterských programů pro akademický rok 2012/2013 (v oborových komisích)14. 5. - 1. 6. 2012
Státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu - letní termín (odevzdání diplomové práce: do 11. 5. 2012)4. 6. - 8. 6. 2012
Zápisy vyšších ročníků BS i MS do akademického roku 2012/2013 (předprázdninový termín)11. 6. - 27. 6. 2012
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu - letní termín (odevzdání bakalářské práce: do 25. 5. 2012)18. 6. - 29. 6. 2012
Přijímací zkoušky do bakalářských programů pro akademický rok 2012/2013
 - náhradní termín přijímací zkoušky
20. 6. - 22. 6. 2012
 - 28. 6. 2012
Promoce inženýrů27. - 28. 6. 2012
Zápisy do prvního ročníku BS pro akademický rok 2012/201329. 6. 2012, 4. 9. - 5. 9. 2012
Letní prázdniny (8 týdnů)2. 7. - 24. 8. 2012
Zkouškové období (poprázdninový termín)
Zápočty, klasifikované zápočty i zkoušky je nutno získat nejpozději do 31. 8. 2012.
27. 8. - 31. 8. 2012
Opravný termín pro státní závěrečné zkoušky v BS i MS z června 2012 (pouze odborná část)27. 8. - 30. 8. 2012
(podle možností kateder)
Promoce bakalářů30. - 31. 8. 2012
Zápisy vyšších ročníků BS i MS do akademického roku 2012/2013(poprázdninový termín)3. 9. - 14. 9. 2012
Zápisy do prvního ročníku navazujícího MS pro akademický rok 2012/20137. 9. 2012
Náhradní termín zápisu do prvního ročníku BS pro akademický rok 2012/201313. 9. 2012
Konec akademického roku 2011/201216. 9. 2012

Svátky: 9. 4. 2012 (PO), 1. 5. (ÚT) a 8. 5. (ÚT)
Děkanský den: 6. 4. 2012 (PÁ)
Rektorský den: 16. 5. 2012 (ST)

Přesun výuky: 10. 5. 2012 (ČT) bude výuka jako v úterý lichého týdne

 

Ostatní

Zahájení akademického roku 2012/2013 17. 9. 2012 (bude upřesněno)
Imatrikulace studentů 1. ročníku pro akademický rok 2012/2013 v Betlémské kapli3. 10. 2012
Odevzdání diplomových prací a přihlášek k státním závěrečným zkouškám v magisterském studiu2. 1. 2013
Odevzdání bakalářských prací a přihlášek k státním závěrečným zkouškám v bakalářském studiu4. 1. 2013
Státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu - zimní termín
(odevzdání diplomové práce: do 2. 1. 2013)
21. 1. - 25. 1. 2013
Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu - zimní termín
(odevzdání bakalářské práce: do 4. 1. 2013)
28. 1. - 1. 2. 2013

V Praze 28. 1. 2011 projednáno senátem FEL

prof. Ing. Boris Šimák, CSc., v. r., děkan