Subject description - B3M38SPD1

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B3M38SPD1 Data Acquisition and Transfer
Roles:PV Extent of teaching:2P+2L
Department:13138 Language of teaching:CS
Guarantors:Šmíd R. Completion:Z,ZK
Lecturers:Šmíd R. Credits:6
Tutors:Drozd S., Špaček M. Semester:L

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B3M38SPD1

Anotation:

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy a limity přenosu dat ze senzorů a obdobných zdrojů informace pro IoT a M2M komunikaci, bezdrátovými senzorovými sítěmi a v nich využívanými specifickými algoritmy, respektujícími omezující podmínky jejich funkce. Budou studovány základní algoritmy distribuovaného zpracování informace v senzorových sítích a také technologie pro získávání energie pro napájení bezdrátových uzlů sítě.

Content:

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy a limity přenosu dat ze senzorů a obdobných zdrojů informace pro IoT a M2M komunikaci, bezdrátovými senzorovými sítěmi a v nich využívanými specifickými algoritmy, respektujícími omezující podmínky jejich funkce. Budou studovány základní algoritmy distribuovaného zpracování informace v senzorových sítích a také technologie pro získávání energie pro napájení bezdrátových uzlů sítě.

Course outlines:

1. Motivace, základní koncepty, Internet of Things, M2M komunikace
2. Ad hoc & senzorové sítě (WSN)
3. Komunikační kanály senzorových sítí, přenos dat, fyzická média, bezdrátové přenosy
4. Modulace, síťové topologie, přístup k médiu
5. Přenos s rozprostřeným spektrem
6. UNB komunikace, NB-IoT
7. Principy LoRa, IQRF, BLE
8. LoRaWAN
9. Směrovací protokoly pro WSN
10. Lokalizace ve WSN, TDoA
11. Ultra Wide Band přenosy
12. Metody získávání energie z okolního prostředí (energy harvesting)
13. Specializované napájecí zdroje a konvertory
14. Techniky minimalizace příkonu

Exercises outline:

Literature:

Povinné:: Dargie, W., Fundamentals of Wireless Sensor Networks : Theory and Practice, John Wiley&Sons, 2010, elektronicky dostupná přes https://ebookcentral.proquest.com/lib/cvut/detail.action?docID=543019 Doporučené: Kanoun, O., Energy Harvesting for Wireless Sensor Networks : Technology, Components and System Design, Walter de Gruyter GmbH 2018, elektronicky dostupná přes https://ebookcentral.proquest.com/lib/cvut/detail.action?docID=4943390 Zeadally, S. et al, Cyber-Physical System Design with Sensor Networking Technologies. Institution of Engineering and Technology 2016, elektronicky dostupná přes https://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpCFRTLV41/cyber-physical-system/cyber-physical-system

Requirements:

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MPKYR_2021 Common courses PV 2


Page updated 29.5.2024 12:51:22, semester: Z/2024-5, Z,L/2023-4, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)