Contacts

CTU Faculty of Electrical Engineering
Technická 2
160 00 PRAGUE, Czech Republic

Billing address

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Technická 2
160 00 Praha 6
IČO: 68407700
DIČ: CZ68407700

Correspondence address for the workplace on Charles Square

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Karlovo náměstí 13
120 00 Praha 2

Management

Study Department

Where to find us

Departments

People

Responsible person: Ing. Radka Šmajsová