Group of Subjects - 2021_MKYRPV2 - Compulsory elective subjects of the programme - Group 2

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A | C | D | F | H | I | M | N | R | T | V
Group: Compulsory elective subjects of the programme - Group 2
Min. credits: 24   Max. credits: 114   Min. subjects: 4 Role: PV - elective courses from a compulsory group of courses
Subject Name Extent
of teaching
Language
of teaching
Completion
Semester
Rec.
sem.
Cred.
Guarantors Teachers Dept.
B2M32MKSA Mobile Networks 2P + 2L CS Z,ZK Z 1 6 Bečvář Z.   13132
B3M33PKR Advanced robot kinematics 2P+2C CS Z,ZK Z 1 6 Pajdla T.   13133
B4M33TDV Three-dimensional Computer Vision 2P+2C CS Z,ZK Z 1 6 Šára R.   13133
B3M35NES Nonlinear Systems and Chaos 2P+2C CS Z,ZK Z 1 6 Čelikovský S.   13135
B3M35PSR Real -Time Systems Programming 2P+2C CS Z,ZK Z 1 6 Sojka M.   13135
B3M38PSL1 Aircraft Avionics 2P+2L CS Z,ZK Z 1 6 Roháč J.   13138
B3M38VBM1 Videometry and Contactless Measurement 2P+2L CS Z,ZK Z 1 6 Fischer J., Šmíd R.   13138
B3M33HRO Humanoid robots 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Hoffmann M.   13133
B3M35KOA Combinatorial Algorithms 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Hanzálek Z.   13135
B3M38ASE Automotive Sensors and Networks 2P+2L CS Z,ZK L 2 6 Novák J.   13138
B3M38INA1 Integrated Avionics 2P+2L CS Z,ZK L 2 6 Roháč J.   13138
B3M38VIN1 Virtual Instrumentation 2P+2L CS Z,ZK L 2 6 Platil A.   13138
B3M33MRS Multi-robot aerial systems 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6 Saska M.   13133
B3M35RSA Automotive Control Systems 2P+2S CS Z,ZK   3 6 Haniš T.   13135
B3M35DRS Dynamics and Control Networks 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6     13135
B3M35SRL Flight Control Systems 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6 Hromčík M.   13135
B3M35HYS Hybrid Systems 2P+2C CS Z,ZK   3 6 Hurák Z.   13135
B4M36UIR Artificial Intelligence in Robotics 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Faigl J.   13136
B3M38POS Advanced Sensors 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6 Platil A.   13138

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: Studenti musí absolvovat celkem 7 povinně volitelných předmětů v součtu ze skupiny 1 a skupiny 2 za splnění podmínky na minimálně 3 absolvované předměty ze skupiny 1.


Page updated 21.6.2024 15:51:19, semester: Z,L/2023-4, Z/2024-5, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)