Subject description - B4B38PSIA

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B4B38PSIA Computer Networks
Roles:P Extent of teaching:2P+2L
Department:13138 Language of teaching:CS
Guarantors:Novák J. Completion:Z,ZK
Lecturers:Holub J., Novák J. Credits:5
Tutors:Sobotka J., Šimůnek M., Špaček M., Tereň O., Tomlain J. Semester:L

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B4B38PSIA

Anotation:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy komunikace v heterogenních počítačových sítích. Jsou popsána základní fyzická média, topologie, metody řízení přístupu, ARQ algoritmy, představeny základní modely datových přenosů a vysvětleny základy kódování a šifrování. Dále se studenti seznámí s nejrozšířenějšími technologiemi lokálních počítačových sítí, základy protokolů Internetu a metodami a protokoly pro správu a monitoring sítí.

Course outlines:

1. Úvod, definice základních pojmů, model ISO/OSI, funkce vrstev
2. Metalické, optické a bezdrátové fyzické médium, vlastnosti, parametry
3. Entropie informačního zdroje, zdrojové kódování, kapacita komunikačního kanálu
4. Modely komunikačních kanálů (AWGN, BSC, ...), modulace, komunikace v rozprostřeném spektru
5. Typy datových přenosů, metody sdílení kapacity kanálu, fyzické a logické topologie
6. Metody řízení přístupu ke sdílenému médiu a jejich vlastnosti, adresace
7. ARQ metody, kódy pro detekci a opravy chyb
8. Utajování informace, symetrické a asymetrické šifry, distribuce klíčů, certifikáty, digitální podpis
9. Propojování distribuovaných systémů, směrování, metody řízení datového toku, QoS
10. Technologie LAN (IEEE802.3), spanning tree, VLAN, PoE
11. Technologie WLAN (IEEE802.11), DCF, PCF, virtuální odposlech
12. Protokolový zásobník TCP/IP, IP protokol, ARP, DHCP, ICMP, NAT, DNS
13. Transportní protokoly UDP, TCP, RTP, řízení datového toku, congestion control
14. Správa počítačových sítí, SNMP, RMON

Exercises outline:

1. Měření s číslicovým osciloskopem
2. Zabezpečení datových přenosů pomocí CRC
3. Metalické vedení
4. Optická vlákna
5. Bezdrátové sítě
Semestrální projekt zaměřený na praktickou implementaci síťových aplikací.

Literature:

Tanenbaum, A. S., Wethetral, D.J.: Computer Networks, Prentice Hall 2010, ISBN-13: 978-0132126953

Requirements:

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPOI_BO_2018 Common courses P 2
BPOI4_2018 Computer Games and Graphics P 2
BPOI3_2018 Software P 2
BPOI2_2018 Internet of Things P 2
BPOI1_2018 Artificial Intelligence and Computer Science P 2
BPOI1_2016 Computer and Information Science P 2
BPOI_BO_2016 Common courses P 2
BPOI4_2016 Computer Games and Graphics P 2
BPOI3_2016 Software P 2
BPOI2_2016 Internet of Things P 2


Page updated 21.5.2024 17:51:15, semester: Z/2024-5, Z,L/2023-4, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)