Subject description - XP32DKS

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
XP32DKS Sizing of communications networks
Roles:S Extent of teaching:2P + 2C+ 2D
Department:13132 Language of teaching:CS
Guarantors:Hampl P. Completion:ZK
Lecturers:Hampl P. Credits:4
Tutors:Hampl P. Semester:L

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/XP32DKS

Anotation:

Content:

Během studia předmětu jsou studenti vedeni k řešení konkrétních problémů, zejména v souvislosti s jejich disertační prací a v návaznosti na to je voleno i téma semestrální práce. Pokud disertační práce přímo nesouvisí s tématem předmětu, je po konzultaci se studentem zvoleno jiné vhodné téma. Studenti se naučí teoretické předpoklady z teorie grafů a teorie provozního zatížení využít pro řešení konkrétních problémů při využití simulačních nástrojů, a to nad různými typy komunikačních sítí. Studenti se v součinnosti se zkušenými vědeckými pracovníky seznámí s metodami pro analýzy toků a komunikačních protokolů, statistické vyhodnocení a hledání vzorů dat a vzorců chování prvků v síti. Přitom využijí zkušenosti z aktuálních výzkumných a vědeckých projektů řešených na pracovišti i z úspěšně obhájených disertačních prací. V rámci předmětu bude k daným problémům probíhat diskuse aktuálních témat prezentovaných na relevantních konferencích a v časopisech.

Course outlines:

1. Network topology, network types, queueing theory
2. Using graph theory, algorithms over graphs
3. Flows in networks, sizing of edges and nodes
4. Reliability of communication networks, methods of increasing reliability
5. Classification of service systems, mathematical description
6. Waiting and lost serving systems
7. Models of G / G / N / X service systems
8. Service quality parameters, consequences for sizing
9. Conclusions from the theory of service systems, matrix description
10. Application of queueing theory, queueing mechanisms
11. Using simulation environments for network modelling
12. Input flow description and simulation runtime control
13. Output flow analysis, statistical processing
14. Search for behaviour patterns and sorting of network responses

Exercises outline:

1. Introduction to network modelling
2. Working with topological data, import from GIS
3. Operations over graphs, optimization tasks
4. Using graph theory
5. Application of the queueing theory
6. Simulation environment OMNET / OMNEST
7. Description of input flows
8. Simulation runtime control
9. Display of simulation outputs
10. Output flow analysis
11. Statistical processing of simulation results
12. Project in the OMNET / OMNEST environment
13. Project in the OMNET / OMNEST environment
14. Evaluation of Project in the OMNET / OMNEST environment

Literature:

Gross, D., Harris, C., M. Fundamentals of queuing theory. Third Edition. New York: J. Wiley and Sons,INC. 1998. Medhi, J. Stochastics Models in Queueing Theory. Second Edition. Amsterdam: Academic Press 2003. Nader F. Mir. Computer and Communication Networks. Prentice Hall, 2014. ISBN 0133814831 Martin Charles Golumbic, Irith Ben-Arroyo Hartman. Graph Theory, Combinatorics and Algorithms: Interdisciplinary Applications. Springer, 2011. ISBN 1441937234

Requirements:

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
DOKP Common courses S
DOKK Common courses S


Page updated 16.6.2024 17:52:04, semester: Z,L/2023-4, Z/2024-5, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)