Subject description - XP31CZS

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
XP31CZS Digital signal processing
Roles:S Extent of teaching:2P+2C
Department:13131 Language of teaching:CS
Guarantors:Bortel R. Completion:ZK
Lecturers:Bortel R., Pollák P., Sovka P. Credits:4
Tutors:Bortel R., Pollák P., Sovka P. Semester:Z

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/XP31CZS

Anotation:

Course outlines:

1. Souhrnné vlastnosti neparametrických metod spektrální analýzy, typy FT, Kroneckerův součin, spektrální odhad Blackmann-Tukey, Welch, metoda minimální variance
2. Bilaterální z-transformace: systémy s minimální a neminimální fází, stabilita versus kauzalita, spektrální faktorizace
3. Teorie kepstrální analýzy, kauzální a anticipativní kepstrum, komplexní a reálné kepstrum
4. Vlastnosti parametrických metod spektrální analýzy a modelování signálů, modely AR, ARMA, ARIMA, vztahy mezi modely
5. Principy metod frekvenční analýzy: Pisarenko, MUSIC, ESPRIT, PC Blackman-Tukey
6. Teorie bank filtrů a její využití pro analýzu signálů a transformace
7. Teorie přizpůsobené filtrace a Wienerovy filtrace, typy úloh, kauzální a nekauzální filtrace
8. Rekurzivní metody analýzy časových řad od LS a WLS až po RLS a LMS
9. Vztah Kalmanovy filtrace a RLS
10. Teoretický základ částicových a mřížkových filtrů a Bayesovských sítí
11. Vícekanálová analýza signálu a dekorelace, principy metod separace signálů
12. Metody tvarování diagramu pole senzorů, odhad směru příchodu (DOA), metody analýzy Capon, MUSIC, ESPRIT, Min-norm
13. Kauzální vztahy mezi řadami – Grangerova kauzalita, MVAR metody v časové a frekvenční oblasti
14. Rozklad nestacionárních signálů, Hilbertova-Huangova transformace a její interpretace pomocí banky filtrů, Zolotarevova transformace

Exercises outline:

Literature:

[1] TAN, L. a J. JIANG. Digital signal processing: fundamentals and applications. 2nd ed. Boston: Elsevier/Academic Press, 2013. 896 pp. ISBN 978-0124158931.
[2] GIBBS, B. P. Advanced kalman filtering, least-squares and modeling: a practical handbook. Hoboken: John Wiley &Sons, 2011. 632 pp. ISBN 978-0-470-89004-2.
[3] MANIKAS, A. Beamforming: sensor signal processing for defence applications. NJ: Imperial College Press, 2015. 312 pp. ISBN 978-178326-274-8.

Requirements:

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
DOKP Common courses S
DOKK Common courses S


Page updated 16.6.2024 17:52:04, semester: Z,L/2023-4, Z/2024-5, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)