Subject description - BD5B31CZS

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
BD5B31CZS Digital Signal Processing
Roles:PV Extent of teaching:14KP+6KC
Department:13131 Language of teaching:CS
Guarantors:Pollák P., Sovka P. Completion:Z,ZK
Lecturers:Pollák P. Credits:4
Tutors:Krýže P., Pollák P. Semester:Z

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BD5B31CZS

Anotation:

Předmět seznamuje se základními metodami analýzy a zpracování číslicových determinovaných i náhodných signálů včetně numerických odhadů statistik druhého řádu, jako střední kvadratická hodnota, korelace a spektrální výkonová hustota. Pozornost je věnována návrhu a aplikacím číslicových filtrů, filtraci ve frekvenční oblasti, převzorkování signálů a metodám využívajících diskrétní Fourierovu transformaci včetně krátkodobé spektrální analýzy. Absolvent předmětu získá přehled o problematice, naučí se pracovat s pojmy a provádět analýzu signálů v časové a frekvenční oblasti.

Study targets:

Studenti získají teoretické základy a porozumění základních postupů používaných při zpracování signálů. Ve cvičeních získají schopnost používat MATLAB pro řešení úloh číslicového zpracování signálů. Své nabyté znalosti si ověří při řešení semestrálních prací.

Course outlines:

1. Pravděpodobnostní a empirické statistiky prvního a druhého řádu pro náhodné signály
2. Metody odhady parametrů číslicových signálů v časové oblasti
3. Použití DFT pro spektrální analýzu, váhování, konvoluce ve spektru
4. Spektrální analýza reálných signálů (princip neurčitosti, spektrogram, PSD)
5. Základy číslicových filtrů, jejich popis, vlastnosti a příklady
6. Principy návrhu číslicových filtrů, ověření návrhu a simulace
7. Důsledky kvantování v číslicových systémech, možnosti analýzy a simulace
8. Filtrace ve frekvenční oblasti, cyklická konvoluce, metoda přičtení a úschovy přesahu
9. Převzorkování signálů, decimace a interpolace
10. Náhodné pásmové signály a komplexní obálka, realizace diskrétní Hilbertovy transformace
11. Lineární predikce a její aplikace
12. Vlnková transformace a banky filtrů,
13. DFT jako banka filtrů, metody frekvenční lupy, Goertzelův algoritmus
14. Rezerva

Exercises outline:

Náhodné a deterministické signály. Modelování signálů v MATLABu Aplikace korelační analýzy. Číslicové signály ve frekvenční oblasti, DFT. Odhady spektrálních charakteristik signálů. Vlastnosti diskrétních systémů. Číslicové filtry FIR a IIR Kvantizační jevy v diskrétních systémech Číslicová filtrace ve frekvenční oblasti. Metoda sčítání přesahů pro zpracování dlouhých signálů. Zpracování signálu ve více frekvenčních pásmech. Základy parametrického modelování

Literature:

Lze použít jeden ze dvou titulů: Jiří Jan: Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů, Akademické nakladatelství, VUTIUM, 2002 ISBN: 8021429119 Alan V. Oppenheim, Ronald W. Schafer: Discrete-Time Signal Processing, Prentice Hall Signal Processing, 2009, ISBN-13: 978-0131988422 Oba tituly jsou stále v nabídce prodejců, např. Amazon K dispozici budou další materiály na stránkách předmětu včetně odkazů na další informace

Requirements:

Základní znalosti z teorie systémů a signálů spojitých v čase i diskrétních.

Keywords:

diskrétní a číslicové systémy a signály, Fourierova transformace, korelace, spektrální analýza, číslicová filtrace, lineární predikce

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BKEEK_2016 Common courses PV 5


Page updated 24.7.2024 09:51:47, semester: Z/2024-5, Z,L/2023-4, L/2024-5, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)